Vivian Dalaker

Prosjektet utgår fra Oslo Legevakt og undersøker pasienter med mistenkt GHB-forgiftning for vurdere dagens diagnostikk- og behandlingspraksis. 

Om prosjektet:

Gammahydroksybutyrat (GHB) gir alvorlige forgiftninger som krever akutt behandling på legevakt og sykehus. I tillegg blir det brukt som bedøvende middel ved planlagte seksuelle overgrep. Laboratorieanalyser vil hjelpe oss å vurdere om dagens kliniske diagnostikk er sikker nok, eventuelt være et supplement for å forbedre den. Kan forgiftningspasientene trygt behandles på legevakt eller trenger de innleggelse i sykehus? Ved påført rus vil prøvetaking på legevakt kunne identifisere stoffer som raskt går ut av kroppen. Praksis frem til høsten 2018 var at pasienter ble henvist til private laboratorier påfølgende dag, hvilket forsinket diagnostikken og man ville kunne gå glipp av stoffer med kort halveringstid.

Prosjektets mål:

Prosjektet har to deler. Vi vil 1) Undersøke pasienter med mistanke om GHB-forgiftning ved å ta rusmiddelprøver i spytt og blod, samt kartlegge klinisk forløp og behandling i ambulanse, på legevakt og på sykehus for å finne prediktorer for når sykehusinnleggelse er nødvendig. 2) Ta rusmiddelprøver av pasienter som kommer til Legevakten med mistanke om påført rus for å se hvilke agens vi kan påvise.

Prosjektets bakgrunn:

Gammahydroksybutyrat (GHB) blir brukt som rusmiddel og til å påføre andre rus. Bruk av GHB er et økende problem og fører til at mange trenger behandling på legevakt eller sykehus. Ved Legevakten i Oslo ser vi GHB hos pasienter som kommer inn med akutte forgiftninger, men også hos pasienter som kommer senere i forløpet hvor de mistenker at de er blitt påført rus og ønsker prøvetaking.

Inkludering av pasienter til begge studier startet høsten 2018 ved Oslo legevakt.

Publisert 4. feb. 2019 10:16 - Sist endret 31. aug. 2020 13:08