Ina Grung

Prosjektets mål er å få mer kunnskap om allmennlegenes rolle i depresjonsomsorgen i Norge.

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hud, hake.

Prosjektets mål:

Vi vil undersøke både pasienters og legers erfaringer og synspunkter når det gjelder diagnostisering og behandling av depresjon i allmennpraksis.

Prosjektet består av to delstudier som skal besvare følgende tre spørsmål: 

  1. Hva er pasienters erfaringer og preferanser når det gjelder depresjonsomsorg i norsk allmennpraksis?  
  2. Hvordan vurderer og utfører allmennleger i Norge oppgavene med å diagnostisere og behandle pasienter med depresjon? 
  3. Hvordan vurderer allmennleger i Norge sin rolle i samarbeid med andre deler av helsetjenesten, NAV og arbeidsgivere i oppfølging av pasienter med depresjon?

Om prosjektet:

Ph.d.-prosjektet er tilknyttet hovedprosjektet «The Norwegian GP-DEP study» (https://www.norceresearch.no/prosjekter/depresjon-i-allmennpraksis) i Bergen.

En kvalitativ studie blant pasienter som har kontaktet fastlegen med symptomer på depresjon, er allerede gjennomført i AFU-stipendperioden. Prosjektets andre delstudie vil bestå av en spørreskjemaundersøkelse som vil inngå i Legekårundersøkelsen som gjennomføres i regi av Legeforskningsinstituttet (LEFO) høsten 2020. Basert på denne spørreundersøkelsen vil vi skrive to artikler om legers erfaringer med depresjonshåndtering i allmennpraksis, samt holdninger og synspunkter omkring samarbeid med andre helseaktører, NAV og arbeidsgiver.  

Prosjektets bakgrunn:

Depresjon er utbredt i befolkningen, og pasienter med depresjonssymptomer utgjør en stor andel av pasientene på norske allmennlegers kontorer. Det ser imidlertid ut til å være stor variasjon i hvordan depresjonsomsorgen utføres i praksis. Hvordan allmennleger arbeider med pasienter med depresjon og depresjonssymptomer, er i liten grad kartlagt tidligere.

Mulighetene for å få behandling av spesialisthelsetjenesten er begrenset, og privatpraktiserende psykologer med driftstilskudd har fulle lister og lang ventetid.

Allmennlegene må altså ha en sentral plass i behandling av pasienter med depresjon, men vi vet for lite om deres erfaringer og deres rolle i depresjonsomsorgen. Vi har heller ikke mye kunnskap om pasientenes erfaring med depresjonsbehandling hos allmennlegen.  I dette prosjektet vil vi derfor studere allmennlegenes rolle i helsetjenestene ved hjelp av data som skal innhentes fra et utvalg av pasienter og allmennleger.

Prosjektets tittel:

Allmennlegens rolle i depresjonsomsorg

Publisert 28. okt. 2020 08:29 - Sist endret 28. okt. 2020 08:29