Nina-Margrethe Theodorsen

En vanlig følge av svangerskapets belastning på kvinnekroppen er deling av de rette magemusklene. Prosjektet ønsker å bidra til økt kunnskap om hvordan fysioterapeuter kan forebygge og behandle delnne tilstanden.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, hake, øyenbryn.

Om prosjektet:

Svangerskapsrelatert rectus diastase er definert som en muskel og skjelett lidelse, og det er høy forekomst hos gravide og hos kvinner som har født. Det er lite kunnskap om hvordan fysioterapeutiske tilnærminger kan bidra til å forebygge og redusere rectus diastase (DRA), til tross for at trening ofte er førstelinje-behandling. Gravide kvinner med DRA rekrutteres fra fysioterapiklinikker og helsestasjoner i Bergen. I en innledende tverrsnitts studie undersøkes den umiddelbare effekten av ulike mage og bekkenbunnsøvelser på inter-rektus avstanden (IRA) hos gravide i svangerskapsuke 27 og 37. I en RCT undersøkes det om et 12 ukers treningsprogram har effekt på IRA i og etter svangerskapet. Utfallet er endring av IRA målt med ultralyd. Risikofaktorer for å utvikle tilstanden i svangerskapet vil bli undersøkt i en kohort studie, der en samler inn bakgrunnsdata i svangerskapsuke 20, for deretter å måle for DRA i svangerskapsuke 37.

Prosjektets mål:

Formålet med prosjektet «Hva gjør vi med mammamagen?» er å øke kunnskapsgrunnlaget rundt svangerskapsrelatert diastasis rectus abdominis (DRA). Til tross for høy forekomst (30-70%) har vi lite kunnskap både om hvordan inter-rektus avstanden (IRA) påvirkes av aktivitet i bekkenbunnsmuskulatur og magemuskler og dermed også effekt av ulike treningsformer, og hvilken behandling fysioterapeuter kan tilby disse kvinnene. Tilbudet til disse kvinnene er ofte basert på myter, og forskningen på området er mangelfull og av dårlig kvalitet. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om hvordan fysioterapeuter kan forebygge og behandle rectus diastase.

Prosjektets bakgrunn:

En vanlig følge av svangerskapets belastning på kvinnekroppen er deling av de rette magemusklene. Det er rapportert at opptil 70% av gravide kvinner og 60% av kvinner som har født opplever at bindevevet mellom muskelbukene til m. rectus abdominis svekkes og deling av Linea alba oppstår (rectus diastase). Kvinner står langt oftere enn tidligere overfor krav om kroppslig perfeksjon både under og etter svangerskap og blir tilbudt dyre og udokumenterte behandlingstilbud. Kvinner med svangerskapsrelatert rectus diastase oppsøker i all hovedsak fysioterapeuter i primærhelsetjenesten for å få hjelp. Til tross for høy forekomst eksisterer det ingen kliniske retningslinjer for behandling av tilstanden.

Prosjektets tittel:

Prevention and treatment of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period

Kortversjon: Hva gjør vi med mammamagen?

Publikasjoner:

Theodorsen, N., Strand, L-I., Bø, K. (2019) Effect of pelvic floor and transversus abdominis muscle contraction on inter-rectus distance in postpartum women: a cross-sectional experimental study. Physiotherapy https://doi.org/10.1016/j.physio.2018.08.009

 

Publisert 15. okt. 2020 09:37 - Sist endret 10. mars 2021 12:38