Aktuelle saker 2016 - Side 3

Publisert 15. mars 2016 08:00

Eline Borger Rognli er utdannet psykolog og har jobbet mange år med pasienter med rusmiddelproblematikk i klinikk. Hun er en populær foredragsholder innen blant annet bruk av motiverende intervju (MI) og behandling av pasienter med rus- og psykiske lidelser.

Ved SERAF forsker hun på sammenhengen mellom rus og psykose. Bli bedre kjent med Phd-student Eline Borger Rognli.

Publisert 23. feb. 2016 13:09

SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt i en ny studie som viser at flere unge i alderen 0-17 år bruker psykofarmaka nå enn for ti år siden. Dette er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge hittil gjort i Norge.

Publisert 17. feb. 2016 07:30

Som barn ønsket hun å bli snekker. Kanskje ikke så rart at hun mener en god forsker bør være lærevillig og bygge på den eksisterende kunnskapen, i tro snekker-ånd.

Bli bedre kjent med Phd-student Ingeborg Skjærvø i månedens Phd-profil.

Publisert 15. feb. 2016 12:32

I en nylig publisert studie har en forskergruppe med kolleger fra Sørlandet Sykehus, Stanford University og SERAF undersøkt hvordan ruslidelser forstås av både ansatte og pasienter i rusfeltet, samt av et utvalg fra den generelle befolkningen i Norge.

Mor og barn
Publisert 8. feb. 2016 14:26

Barneombudet har i krasse ordelag kritisert dagens behandlingspraksis av gravide kvinner i LAR-behandling.

Som et tilsvar til Barneombudet har SERAF publisert en kronikk hvor vi redegjør for relevant forskning på området.

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad
Publisert 1. feb. 2016 09:54

Forskning og behandling henger etter, og kan lett bli hengende ytterligere etter dersom vi ikke gjør riktige prioriteringer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i sitt nyeste blogginnlegg.

Publisert 8. jan. 2016 08:00

Som SERAFs danske alibi forsker han på bruk av vanedannede legemidler i både Norge og Danmark. Han brenner for å skape et helhetlig dansk rusforskningsmiljø, men moro ville han nok også hatt det som landslagslege for det danske fotballandslaget.

Bli bedre kjent med stipendiat Christian Tjagvad.