Aktuelle saker 2016 - Side 3

Publisert 15. mars 2016 08:00

Eline Borger Rognli er utdannet psykolog og har jobbet mange år med pasienter med rusmiddelproblematikk i klinikk. Hun er en populær foredragsholder innen blant annet bruk av motiverende intervju (MI) og behandling av pasienter med rus- og psykiske lidelser.

Ved SERAF forsker hun på sammenhengen mellom rus og psykose. Bli bedre kjent med Phd-student Eline Borger Rognli.

Publisert 11. mars 2016 14:26

Ved å bruke avanserte statistiske metoder på avløpsvann har forskere avdekket ulike mønstre i bruken av cannabis, kokain, metamfetamin, heroin, ecstasy (MDMA) og ketamin.

Publisert 8. mars 2016 11:35

En nylig publisert artikkel fra SERAF viser at opplevd redusert livskvalitet hos pasienter som starter i rus-behandling (LAR- og døgn behandling) i større grad er assosiert med generelle livsutfordringer enn rus-spesifikke tema.

Publisert 25. feb. 2016 09:53

SERAF har nylig lansert SERAF-TV. Her kan du få med deg undervisning og foredrag fra aktuelle temaer innen rusfeltet.

Publisert 23. feb. 2016 13:09

SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt i en ny studie som viser at flere unge i alderen 0-17 år bruker psykofarmaka nå enn for ti år siden. Dette er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge hittil gjort i Norge.

Publisert 17. feb. 2016 07:30

Som barn ønsket hun å bli snekker. Kanskje ikke så rart at hun mener en god forsker bør være lærevillig og bygge på den eksisterende kunnskapen, i tro snekker-ånd.

Bli bedre kjent med Phd-student Ingeborg Skjærvø i månedens Phd-profil.

Publisert 15. feb. 2016 12:32

I en nylig publisert studie har en forskergruppe med kolleger fra Sørlandet Sykehus, Stanford University og SERAF undersøkt hvordan ruslidelser forstås av både ansatte og pasienter i rusfeltet, samt av et utvalg fra den generelle befolkningen i Norge.

Publisert 11. feb. 2016 14:05

Norges forskningsråds årlige konferanse for forskning innen rus og avhengighet og psykiske lidelser ble arrangert forrige uke i Oslo. Senter for fremragende forskning - NORMENT og SERAF var hovedarrangører bak forskningskonferansen, sammen med flere UiO enheter.

Mor og barn
Publisert 8. feb. 2016 14:26

Barneombudet har i krasse ordelag kritisert dagens behandlingspraksis av gravide kvinner i LAR-behandling.

Som et tilsvar til Barneombudet har SERAF publisert en kronikk hvor vi redegjør for relevant forskning på området.

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad
Publisert 1. feb. 2016 09:54

Forskning og behandling henger etter, og kan lett bli hengende ytterligere etter dersom vi ikke gjør riktige prioriteringer, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i sitt nyeste blogginnlegg.

Publisert 29. jan. 2016 11:12

SERAF avholder faste semestervise universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager, fordelt på to moduler.

Årets kurs ledes av professor ved SERAF, Thomas Clausen.

Tilfriskningsprosess hos en pasient med samtidig borderline personlighetsforstyrrelse, spilleavhengighet og posttraumatisk stresslidelse.
Publisert 12. jan. 2016 16:17

SERAF-forsker Ayna Johansen og kolleger har nylig publisert en artikkel om et kasusstudie i tidsskriftet Qualitative Health Research.

Publisert 8. jan. 2016 08:00

Som SERAFs danske alibi forsker han på bruk av vanedannede legemidler i både Norge og Danmark. Han brenner for å skape et helhetlig dansk rusforskningsmiljø, men moro ville han nok også hatt det som landslagslege for det danske fotballandslaget.

Bli bedre kjent med stipendiat Christian Tjagvad.