Om instituttet

Institutt for klinisk medisin har ansvar for undervisning og forskning innen alle kliniske fag.

Instituttet har ansvar for all praktisk pasientrettet undervisning av medisinerstudenter og koordinerer fem av åtte moduler i profesjonsstudiet i medisin.

Forskningen spenner fra pasientnær klinisk forskning til molekylærbiologiske studier av sykdomsprosesser og utprøving av nytt teknologisk utstyr for diagnostikk og behandling.

Kontakt

Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
Postboks 1171 Blindern
0318 Oslo

Tlf: (47) 22 84 46 50
E-post: admin@klinmed.uio.no

Jobb ved Klinmed

Her finner du en komplett oversikt over ledige stillinger ved instituttet, samt de stillingsutlysningene som administreres av Universitetssykehusene.