English version of this page

Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (AHUSKHP)

Klinikken driver hovedsakelig forskning innen samhandling, kommunikasjon, tjenestekvalitet og helseøkonomi.

Satsningen på helsetjenesteforskning er konsentrert om tre temaområder: behandlingskvalitet og klinisk epidemiologi, organisering og brukerperspektiv, og operasjonsanalyse.

Innen psykiatri er satsingsområdene kvalitet og implementering av behandling, brukeres og pårørendes erfaringer, og psykiske lidelser eventuelt i kombinasjon med somatisk sykdom.

Klinikken er integrert i Forskningssenteret ved Akershus universitetssykehus.

Klinikken ledes av professor Hilde Lurås, og har til sammen syv tilsatte, hvorav to professor I og to professor II.

Forskergrupper

Kontakt

Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog Besøksadresse Sykehusveien 25 1474 Nordbyhagen