Dronning Elizabeth og kvinnehelse

Dobbelt så mange kvinner som menn blir over 85 år. Mange av dem er enker. Hvilke kvinnehelseutfordringer fører det til?

Bildet kan inneholde: smil, blomst, har, anlegg, rosa.

Dronning Elizabeth levde et liv ganske fjernt fra de fleste av oss. Men alle har sine sorger, og i liket med mange andre kvinner overlevde dronningen ektemannen sin. Foto: Jacob King/PA Wire/PA Images

TV-bildet fra England gjør inntrykk. Prins Philip, dronning Elizabeths ektefelle gjennom 73 år er død. Det er april 2021, og fortsatt strenge smittevernsregler. Påbud om avstand gjør at dronning Elizabeth blir sittende alene i kapellet under bisettelsen.

Bildet av den 94 år gamle dronningen, sørgekledd og med svart munnbind, omgitt av tomme benkerader rører ved mange, også ved meg. Vi føler med den eldre kvinnen, og tenker at den som sørger trenger andre menneskers nærvær og støtte, også en dronning.

Der, i kapellet for halvannet år siden, representerer hun det som svært mange eldre kvinner opplever; å bli enke.

Flere kvinner enn menn overlever ektefellen

Det er en livshendelse og et tap som endrer livet mye for mange, antagelig også for dronning Elizabeth. Hun mistet kanskje det psykolog Sissel Gran omtaler som sitt livsvitne; den som kjente henne aller best, som bekreftet hennes identitet som ektefelle og venn. Vi vet at å bli enke er å miste, men også å være utsatt for psykisk og somatisk sykdom, isolasjon og ensomhet. Slik er det selvfølgelig også for menn, men å miste en ektefelle/partner rammer bare så langt flere kvinner enn menn.

Livets sluttfase er med andre ord en ‘kjønnet’ livsfase. Med det mener jeg at det finnes forskjeller mellom kvinner og menn som får betydning for hvordan eldre menn og eldre kvinner lever og dør.

I 2020 var gjennomsnittlig alder ved død 82,2 år for norske kvinner og 76,8 år for menn, noe som betyr at svært mange eldre kvinner overlever sine ektefeller/partnere. I rapporten Hva vet vi om kvinners helse? fra 2018 kan vi lese at i aldersgruppen over 85 år er det omtrent dobbelt så mange kvinner som menn (77000 kvinner/39 000 menn). Og selv om kjønnsforskjellene i forventet levealder har minsket, forventes det at kvinner fortsatt vil leve lengst i tiårene framover.

Høy levealder handler om kvinnehelse – på flere måter

Høy levealder fremheves gjerne fremheves som et gode, men for svært mange kvinner vil det medføre at hun lever de siste, og for mange, mest skrøpelige årene alene.

Dette handler om kvinnehelse.

For ikke så mange år siden ga de samme eldre, aleneboende enkene mye uformell omsorg til ektefeller og partnere, kanskje også til egne foreldre og svigerforeldre. Forskning tyder på at når det gjelder uformell omsorg i livets sluttfase tar kvinner et betydelig ansvar.

Mange gjør dette med glede, men det å ha omsorg for en alvorlig syk ektefelle kan også være svært belastende, ikke minst for eldre kvinner som kan ha egne helseutfordringer. Jeg vil hevde at den uformelle omsorgen som eldre kvinner gir sine ektefeller/partnere får svært liten oppmerksomhet; ja, den er nesten usynlig.

Dette handler om kvinnehelse.

Og når de eldre enkene selv skal dø kan de altså ikke forvente den samme omsorg og hjelp fra en ektefelle/partner som de selv har gitt. De må stole på helsetjenesten og voksne barn, om de har noen. De færreste i kategorien pårørende vil flytte inn til den eldre moren og være et ‘reisefølge’ eller et livsvitne den siste tiden, slik en partner kan være det.

Parforhold er ikke alltid gode, men å leve med alvorlig sykdom og å dø ‘alene’, kan gjøre den siste tiden vanskeligere.

Et annet moment er at de fleste ønsker å dø hjemme, noe som også er blitt et helsepolitisk mål. I Stortingsmeldingen om palliasjon fra 2020 sies det eksplisitt at det skal legges til rette for hjemmedød, om pasienten ønsker det. Flere studier har vist at en avgjørende betingelse for å få dette til, er at den som ønsker å dø hjemme bor sammen med noen, helst en partner, helst en kone.

Hva da med hun som er enke? Hvordan skal det legges til rette for at hun får dø hjemme?

Dette handler om kvinnehelse.

Diskusjonen rundt kvinnehelse bør inkludere eldre kvinner som dør alene

I diskusjonen rundt kvinnehelse har det også blitt pekt på flere utfordringer, som endometriose, hjerte-karsykdom og osteoporose. Det som sjelden nevnes er forskjellene mellom eldre kvinner og menn i livets siste fase, og betydningen disse forskjellene har for eldre kvinners helse og livskvalitet.

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: aldring, kvinnehelse, ensomhet Av Lisbeth Thoresen
Publisert 26. okt. 2022 10:11 - Sist endret 26. okt. 2022 10:11
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her