Emneside for Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I er publisert

Det nye emnet MED4100 for studenter som går over fra gammel studieplan til ny studieplan ligger nå på medisinstudiets programside.

Emnesiden for MED4100 - Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I er nå publisert og tilgjengelig på programsidene for medisinstudiet.

Dette emne tilbyr overgangsundervisning for studenter som går over fra gammel studieplan til ny studieplan, det vil si fra MEDSEM6 til MED4400, modul 4.

Publisert 25. nov. 2014 09:31