Sluttrapporten er nå ferdigstilt

Formålet med sluttrapporten er å gi et bilde av prosessen og av den nye studieplanen, Oslo 2014, slik planen ser ut ved prosjektperiodens slutt, ultimo 2017.

Prosjektet er av den oppfatning at vi nå har en studieplan hvor det vil være lettere å gjøre nødvendige justeringer innholdsmessig over tid med utviklingen av medisinen og helsevesenet. Vi mener også at vi har en plan hvor ansvarslinjene for innholdet og undervisningen er blitt tydeligere. Vi håper denne rapporten og underlagsmaterialet vil tjene som et hjelpemiddel ved fremtidige endringer av planen.

Det har vært en spennende reise så langt – og prosjektet vil gjerne takke alle ansatte og studenter som på ulike måter har bidratt i utviklingen av Oslo 2014!

Publisert 7. des. 2017 11:15 - Sist endret 7. des. 2017 11:15