Studieplanseminar 2014

Den 18. november 2014 ble det arrangert studieplanseminar for undervisningsledere, semester- og modulledere, studieadministrasjonen og studentrepresentanter.

Den 18. november 2014 samlet prosjektledelsen for Oslo 2014 undervisningsledere, semester- og modulledere, studieadministrasjonen, studentrepresentanter og andre nøkkelpersoner som er involvert i arbeidet med å revidere medisinstudiet.

Formålet med studieplanseminaret var å rette oppmerksomheten mot tema og spørsmål som har relevans på tvers av ulike deler av studiet. Dette inkluderte læringsformer, kliniske ferdigheter, e-læring og eksamen.

Presentasjoner fra dagen:

Publisert 8. des. 2014 16:37 - Sist endret 22. nov. 2015 21:29