Karriere og jobbmuligheter

tre studenter snakker sammenFoto: Trude Hamnes, UiO

Karrieresenterets kurs for våre studenter

Karrieresenteret

 • CV og søknad
 • Jobbsøkerkurs
 • Karriereveiledning
 • Ledige stillinger

Karrieresenterets kurs og arrangement

Doktorgrad og forskerkarriere

Jobb og videre studier for medisinstudenter

 • Forskerkarriere
 • LIS1-stilling for leger
 • Spesialisering
 • Spesialistgodkjenning
 • Karriereintervjuer

Studentforeninger og helseinnovasjon

 • Bilde av Gard Orvik Nilssen – Jeg gjennomfører prosesser så de er lovlige og til helsevesenets beste

  Gard Orvik Nilssen leder og assisterer i anskaffelsesprosesser i alle deler av regelverket for offentlige anskaffelser. Fra 100 000 til flere millioner.

 • mann uten hår Sykepleier på Uteseksjonen, Oslo kommune

  – Jeg har gjennom studiet blitt bedre kjent med og fått reflektert rundt ulike helsefaglige teorier og etikk. Innsikten jeg har fått gjennom slik refleksjon har gjort det mulig for meg å se nye sider ved min eksisterende fagkunnskap.

 • dame ved vegg Høgskolelektor på Lovisenberg Diakonale Høgskole

  – En masterkompetanse var en forutsetning for at jeg kunne søke på en stilling som høgskolelektor. Gjennom utdanningen fikk jeg inngående kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom og utviklet analytisk tenking og akademisk skriving. Det har jeg nytte av særlig i refleksjonsgrupper med studenter og i veiledning på skriftlige oppgaver.

 • ung mann som smiler Stipendiat på Institutt for helse og samfunn

  – Jeg likte spesielt godt tverrfagligheten, det at lærerne har bakgrunn fra både naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Det gir en helt annen bredde i møte med helseforskning, og jeg tror det er et strålende utgangspunkt for å tenke nytt om egen bakgrunn og profesjon.