English version of this page

Nasjonale forskerskoler

De nasjonale forskerskolene er en satsning fra Norges forskningsråd som spesielt skal styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere nettopp ved samarbeid mellom institusjonene.

Forskerskolene er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer.

Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen. De skal dessuten bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning.

Hver forskerskole består av et nettverk av institusjoner som har inngått et forpliktende samarbeid om ph.d.-utdanning innenfor et fagområde.

Skolene samarbeider om ph.d.-kurs, seminarer, sommerskoler osv, og benytter hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant. De kan derfor tilby en bredere forskerutdanning enn hver enkelt institusjon har mulighet til alene.

Les mer om forskerskoleordningen på NFRs nettside

Forskerskoler som fakultetet administrerer

Forskerskoler som fakultetet samarbeider med

Publisert 27. mai 2015 11:09 - Sist endret 14. mai 2021 15:43