English version of this page

Tilgjengelige emner på masternivå

Her finner du en oversikt over emner tilgjengelige for HELSAMs masterstudenter. Alle programstudenter ved instituttet kan søke om opptak til disse emnene og søke om å få dem innpasset som valgfrie emner i utdanningen sin.

Emnene som er listet opp under er alle tilgjengeliggjort som mulige elektive emner. Dersom du ønsker å ta et eller flere av disse emnene i løpet av graden din, må du først kontakte studieadministrasjonen ved programmet ditt slik at de kan vurdere om emnet kan godkjennes og innpasses som et valgfritt emne i mastergraden din.

Dersom emnet godkjennes, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved det masterprogrammet emnet hører til og søke om plass.

Frist for å søke på emne med ledige plasser, registrere deg og betale semesteravgiften er 1. september

Sjekk også emnebeskrivelsene for egne frister. SME-emnene har andre frister fordi det ofte tilbys som etterutdanningskurs (EVU-kurs) og du bør søke tidligere om plass siden undervisningen ofte starter før fristene 1. september for høst og 1. februar for vår.

Tilgjengelige emner for masterprogrammene på Institutt for helse og samfunn

 

HØSTSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
HECON4100 5 p
HELSEF4402 5 p
HEVAL5110 5 p
HEVAL5140 10 p
HEVAL5150 5 p
HEVAL5200 5 p
HGOV4100 5 p
HLAW4100 5 p
HMAN4100 5 p
HMAN5140 5 p
HMAN5160 5 p
HMED4100 5 p
HMED4101 5 p
HMET4100 5 p
HØKON4102 5 p
SME4210 5 p
SYKVIT4311 5 p
SYKVIT4312 5 p

 

VÅRSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
HGOV5200 5 p
HECON4210 5 p
HECON4220 5 p
HELSEF4403 5 p
HELSEF4404 5 p
HELSEF4405 5 p
HEVAL4200 5 p
HFIN4210 5 p
HFIN4240 5 p
HGOV5200 5 p
HLED4102 5 p
HMET5130 10 p
INTHE4113 5 p
INTHE4114 5 p
INTHE4117 5 p
INTHE4118 5 p
INTHE4119 5 p
INTHE4120 5 p
INTHE4121 5 p
SME4110 5 p
SME4310 5 p
SYKVIT4313 5 p

 

Publisert 1. juni 2015 10:49 - Sist endret 6. aug. 2018 14:59