English version of this page

Tilgjengelige emner på masternivå

Her finner du en oversikt over emner tilgjengelige for HELSAMs masterstudenter. Alle programstudenter ved instituttet kan søke om opptak til disse emnene og søke om å få dem innpasset som valgfrie emner i utdanningen sin.

Emnene som er listet opp under er alle tilgjengeliggjort som mulige elektive emner. Dersom du ønsker å ta et eller flere av disse emnene i løpet av graden din, må du først kontakte studieadministrasjonen ved programmet ditt slik at de kan vurdere om emnet kan godkjennes og innpasses som et valgfritt emne i mastergraden din.

Dersom emnet godkjennes, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved det masterprogrammet emnet hører til og søke om plass.

Frist for å søke på emne med ledige plasser, registrere deg og betale semesteravgiften er 1. september

Sjekk også emnebeskrivelsene for egne frister. SME-emnene har andre frister fordi det ofte tilbys som etterutdanningskurs (EVU-kurs) og du bør søke tidligere om plass siden undervisningen ofte starter før fristene 1. september for høst og 1. februar for vår.

HØSTSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
HECON4100 – Fundamentals of Health Economics 5 p
HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering 5 p
HEVAL5140 – Methods for effectiveness evaluations in health care 10 p
HEVAL5200 – Topics in economic evaluation 5 p
HGOV4100 – Fundamentals of Health Care Systems 5 p
HMET4100 – Fundamentals of statistics
Nedlegges, tilbys siste gang høsten 2022
Kun forelesningsopptak tilgjengelig og eksamen
5 p
HMET5130 – Linear Regression Analyses
Nedlegges, tilbys siste gang høsten 2022
Kun forelesningsopptak tilgjengelig og eksamen
5 p
HLAW4100 – Fundamentals of Health Law
Nedlegges, tilbys siste gang høsten 2022
Kun forelesningsopptak tilgjengelig og eksamen
5 p
HMAN4100 – Fundamentals of management 5 p
HMAN5160 – Integrated Care Models 5 p
HMED4100 – Fundamentals of medicine 5 p
HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene 5 p
SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 5 p
 
VÅRSEMESTER
EMNER STUDIEPOENG
HECON4210 – Demand for health and health insurance 5 p
HECON4220 – Paying Providers of Health Care 5 p
HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten 5 p
HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering 5 p
HELSEF4407 – Health Literacy 5 p
HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon 5 p
HEVAL4200 – Fundamentals of economic evaluation in health care 5 p
HGOV5200 – Topics in Health Policy 5 p
INTHE4113 – Introduction to Medical Anthropology: Key Concepts and Perspectives 5 p
INTHE4114 – Epidemiology in Practice - Methodology, examples and tools 5 p
INTHE4117 – Global Epidemics 5 p
INTHE4118 – Reproductive and Sexual Health and Human Rights 5 p
INTHE4121 – Water and Food in a Global Health Perspective 5 p
SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken 5 p
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 5 p

 

Publisert 1. juni 2015 10:49 - Sist endret 24. mai 2022 12:20