Astrid Klopstad Wahl

Professor - Avdeling for helsefag
Bilde av Astrid Klopstad Wahl
English version of this page
Telefon +47-22845374
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Livskvalitetsforskning i medisin og helsefag
 • Læring og mestringsforskning i en helsefaglig kontekst
 • Komplekse intervensjoner i helsefag

Undervisning

Bakgrunn

 • Leder ved avdeling for helsefag
 • Professor, avdeling for helsefag fra 2006
 • Programleder for Interdisiplinær helseforskning, avdeling for helsefag 2010-
 • Leder for forskerskolen i helsefaglig tilnærming til intervensjonsforskning fra 2009
 • Styremedlem i Reflection ESF fra 2011
 • Styremedlem i EANS  fra 2004 – 2011
 • Dr.polit fra UiB, 1999, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag 

Styremedlem

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug & Wahl, Astrid Klopstad (2014). Action Research in implementation and evaluation. Outline of a study of a training program for kidney transplant recipients.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978–82-02–47061–6.  1 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger; Lein, Martha Pauline; Mack, Ulrich & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Effektn på tung pust ved hjelp av pusteveiledning av pasienter med moderat og alvorlig kols -en dobbelblindet, randomisert kontrollstudie. BestPractice Lungemedicin.  (19)
 • Holmen, Heidi; Wahl, Astrid Klopstad; Småstuen, Milada C & Ribu, Lis (2016). Mobile Apps with Integrated Health Care Personnel communication: Protocol for a systematic review.
 • Larsen, Marie Hamilton; Krogstad, Anne Lene & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Motiverende samtaler etter klimabehandling gir mindre psoriasisutslett og positiv effekt på sykdomsforståelse, livskvalitet og mestringstro. Hud og Helse.  (2), s 21- 23
 • Larsen, Marie Hamilton; Wahl, Astrid Klopstad; Krogstad, Anne Lene & Aas, Eline (2016). Kostnad per QALY analyse av motiverende samtaler som self-management støtte etter klimabehandling for pasienter med psoriasis. BestPractice Dermatologi.  7(22), s 10- 14
 • Larsen, Marie Hamilton; Wahl, Astrid Klopstad; Polesie, Anne Lene Krogstad & Aas, Eline (2016). Cost-utility Analysis of Supported Self-management with Motivational Interviewing for Patients with Psoriasis. Acta Dermato-Venereologica.  ISSN 0001-5555.  96(5), s 664- 668 . doi: 10.2340/00015555-2331
 • Wahl, Astrid Klopstad; Larsen, Marie Hamilton & Krogstad, Anne Lene (2016). Psoriasispasienters kunnskap om sykdom og behandling. BestPractice Dermatologi.  (juli)
 • Østensen, Elisabeth & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Opplevelser og reaksjoner hos mennesker med hudsykdom, I: Anne Kari Tolo Heggestad & Unni Knutstad (red.),  Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202448615.  Kapittel 15.  s 287 - 304
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact blog. . doi: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/05/08/interpretation-in-evidence-based-medicine/
 • Andenæs, Randi; Misvær, Nina; Løyland, Borghild; Helseth, Sølvi; Wahl, Astrid Klopstad; Halvorsrud, Liv; ingrid helen, ravn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Valeberg, Berit Taraldsen; Utne, Inger; Leegaard, Marit; Ribu, Lis & Schwartz, Carolyn E. (2014). Translation as a team-building effort: A cost-effective method for mass translation of quality-of-life tools.
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge; Austegard, Elise Lynn; Lein, Martha Pauline & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Illness perception among people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Moum, Torbjørn Åge (2013). Multiple symptoms and quality of life in people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
 • Holmen, Heidi; Torbjørnsen, Astrid; Wahl, Astrid Klopstad & Ribu, Lis (2013). Experiences with and the translation of the diabetes empowerment-short form (DES-SF) in the Norwegian study in Renewing Health.
 • Holmen, Heidi; Wahl, Astrid Klopstad; Småstuen, Milada Cvancarova; Årsand, Eirik; Torbjørnsen, Astrid & Ribu, Lis (2013). Readiness for Diet Change Among Persons with Type 2 Diabetes: the Norwegian Study in Renewing Health.
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Moum, Torbjørn Åge; Larsen, Marie Hamilton & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Positive mental health among people with psoriasis. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  22, s 10- 11 . doi: 10.1007/s11136-013-0543-1
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Moum, Torbjørn Åge; Larsen, Marie Hamilton & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Positive mental health among people with psoriasis.
 • Ljoså, Tone Marte & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Forbedring i PASI predikerer forbedring av hudsmerte ved psoriasis. BestPractice.  (12), s 22- 23
 • Simonsen, Tone Breines; Eberhard-Gran, Malin & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Sammenheng mellom tidligere aborter og fødselsangst.
 • Bjarkøy, Ragnhild Øye & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Sykepleieomsorg til pasienter med psoriasis innlagt i hudavdeling. BestPractice.  8, s 13- 15
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Smerter hos personer med KOLS. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  (02)
 • Holmen, Heidi; Årsand, Eirik; Torbjørnsen, Astrid; Wahl, Astrid Klopstad & Ribu, Lis (2012). Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk med egenbehandling med en elektronisk diabetesdagbok (Few Touch Application) – med og uten helseveiledning.
 • Holmen, Heidi; Årsand, Eirik; Wahl, Astrid Klopstad; Torbjørnsen, Astrid; Grøttland, Astrid & Ribu, Lis (2012). The Norwegian study in Renewing Health: Stimulating self-management in persons with Type 2 diabetes mellitus through telecare using the Few Touch application (FTA) and health counseling - a randomized controlled trial.
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Larsen, Marie Hamilton; Polesie, Anne Lene Krogstad; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Sense of coherence among people with psoriasis.
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Larsen, Marie Hamilton; Polesie, Anne Lene Krogstad; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Sense of coherence among people with psoriasis. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  21, s 81- 82
 • Ljoså, Tone Marte & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Smerte og ubehag i huden hos pasienter med psoriasis . BestPractice Norge.  (7), s 6- 7
 • Ribu, Lis; Torbjørnsen, Astrid; Holmen, Heidi; Årsand, Eirik & Wahl, Astrid Klopstad (2011). The Norwegian study in Renewing Health: Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus through telecare with the Few Touch application (FTA) and health counselling - a randomized controlled trial.
 • Tollisen, Anita; Sanner, Helga; Flatø, Berit & Wahl, Astrid Klopstad (2011). Health-related Quality of Life in Adults with Juvenile Dermatomyositis. Clinical and Experimental Rheumatology.  ISSN 0392-856X.  29(2), s 389- 389
 • Wahl, Astrid Klopstad & Rokne, Berit (2011). Sykepleie, I: Siri Næss; John Eriksen & Torbjørn Moum (red.),  Livskvalitet. Forskning om det gode liv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1210-1.  kapittel 13.  s 191 - 199
 • Bentsen, Signe Berit; Rokne, Berit; Langeland, Eva & Wahl, Astrid Klopstad (2010). Health related quality of life in patients with cronic obstructive pulmonary disease: a comparison with general population norms .
 • Bentsen, Signe Berit; Rokne, Berit; Langeland, Eva & Wahl, Astrid Klopstad (2010). Health related quality of life in patients with cronic obstructive pulmonary disease: a comparison with general population norms . Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  19, s 69- 70 . doi: 10.1007/s11136-010-9766-6
 • Borge, Christine Råheim; Austegard, Elise Lynn & Wahl, Astrid Klopstad (2010). Compliance to inhalation medication in relation to illness perception, quality of life and predicted pulmonary function in COPD patients.
 • Foss, Aksel; Andersen, Marit Helen; Hagness, Morten; Vidnes, Tone Karine; Finstad, Ellen Drolsum; Wahl, Astrid Klopstad & Dueland, Svein (2010). Patient Survival and Quality of Life Following Liver Transplantation for Colorectal Liver Metastases. Liver transplantation.  ISSN 1527-6465.  16(6), s S189- S190
 • Nes, Andrea; Wahl, Astrid Klopstad; Årsand, Eirik; Østengen, Geir; van Dulmen, Sandra; Eide, Erlend & Eide, Hilde (2010). I-care: stimulating self-management in patients with type 2 diabetes. A pilot study .
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Miaskowski, Christine (2009). Subjective symptoms and functional performances in chronic obstructive pulmonary diseases (COPD).
 • Langeland, Eva & Wahl, Astrid Klopstad (2009). Betydningen av en salutogen tilnærming i pasientopplæring .
 • Langeland, Eva & Wahl, Astrid Klopstad (2009). The significance of salutogenic approach in mental health promotion.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 17:00 - Sist endret 25. jan. 2016 10:50