Marius Skow

Målet med prosjektet er å bidra til kunnskap om antibiotikabehandling av akutt sinusitt og komplikasjoner som kan oppstå som en konsekvens av å begrense antibiotikabruken.

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, fotografi, ansiktsuttrykk.

Om prosjektet:

Dette Ph.D.-prosjektet er en del av BASIC-studien, et større NFR-støttet prosjekt om bedre behandling av akutt sinusitt i primærhelsetjenesten. Mitt prosjektet vil undersøke hvor mange pasienter med diagnosen akutt sinusitt som ble behandlet med antibiotika i primærhelsetjenesten i perioden 2012-2019. Vi vil også kartlegge komplikasjoner til bihulebetennelse, og undersøke hvorvidt hyppigheten av disse har økt som en konsekvens av lavere forbruk av antibiotika.

Prosjektet er tredelt, og består av en systematisk oversiktsartikkel og to registerstudier. I den systematiske oversiktsartikkelen vil vi kartlegge den eksisterende kunnskapen om hyppighet av infeksiøse komplikasjoner til akutt sinusitt. I registerstudiene benytter vi sammenkoblede data fra KUHR, Reseptregisteret, Norsk pasientregister, SSB og NAV. Den første artikkelen går ut på å beskrive hvor mange pasienter som diagnostiseres med akutt sinusitt i allmennpraksis, og undersøke hvor mange av disse pasientene som får antibiotikabehandling. Den andre registerstudien vil se på komplikasjoner av akutt sinusitt, og undersøke om antibiotikabehandlingsraten påvirker hyppighet av komplikasjoner.

Prosjektets bakgrunn:

Bakteriell antibiotikaresistens er en økende trussel mot folkehelsen, og det er et mål uttalt av WHO og norske helsemyndigheter å redusere unødvendig antibiotikabruk for å minimere risiko for ytterligere resistensutvikling. Akutt bihulebetennelse (akutt sinusitt) er en vanlig årsak til legesøkning i Norge og resten av den vestlige verden, og det er en av de tilstandene som ofte unødvendig blir behandlet med antibiotika i allmennpraksis.

Prosjektets tittel:

Antibiotikabehandling og komplikasjoner av Akutt Sinusitt i Norge.

Registerstudier for bedre og tryggere behandling av akutt sinusitt i primærhelsetjenesten.

Publikasjoner:

Skow, Marius Andre Hybbestad; Vik, Ingvild & Høye, Sigurd (2020). Antibiotic switch after treatment with UTI antibiotics in male patients. Infectious Diseases.  ISSN 2374-4235.  52(6), s 405- 412 . doi: 10.1080/23744235.2020.1736329

Publisert 27. okt. 2020 08:43 - Sist endret 22. nov. 2021 14:16