Publikasjoner fra NSSF i 1998

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra NSSF i løpet av 1998

Amundsen K, Mehlum L.
Informasjon om selvmordsforskning og forebygging på Internett.

Tidsskrift for Den norske lægeforening 1998; 118(7): 1114-1115.

 

Amundsen K.
Handlingsplan mot selvmord: kunnskapsformidling rettet mot blivende sosionomer, sykepleiere og lærere.

SMH-Nytt 1998; 23(2): 10-13.

https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/854/799

 

Amundsen K, Dalen Bergersen T, Hauge N-P, Hestetun I.
Nytt i suicidologi. Rapport fra evaluering av tidsskriftet. 24 s.

 

Hestetun I.
Brosjyrer til bruk i selvmordsforebyggende arbeid.

Suicidologi 1998; 3: 8-9.

 

Hestetun I.
Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Bokomtale i

Suicidologi 1998; 3: 10.

 

Hestetun I.
Til deg som strever med selvmordstanker.

 

Mehlum L.
Suicidal ideation and sense of coherence in male conscripts.

Acta Psychiatrica Scandinavica 1998; 98(6): 487-492.

https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1998.tb10124.x

 

Mehlum L, Hytten K.
Selvmord blant unge i Norge: Noen betraktninger om samfunn, kultur og kjønn.

Tidsskriftet Løvetann 1998; 21(2): 20-21.

 

Mehlum L.
Forebygging av selvmord blant unge - nyere erfaringer fra Forsvaret.

Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1998; 118(11): 1724-1726.

 

Mehlum L.
Alcohol and stress in Norwegian UN peace-keepers. I trykken

Military Medicine 1998.

 

Mehlum L.
Bygge og forebygge. Hva skjer ved Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging?

Suicidologi 1998; 3(3): 6-7, 13.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1218

 

Mehlum L, Thoresen S, Hestetun I.
Forskning bygger bro - referat fra den 7. europeiske selvmordsforskningskonferansen i Gent. Suicidologi 1998; 3: 22-23.

 

Mehlum L, Hytten K, Gjertsen F.
Epidemiological trends of youth suicide in Norway. I trykken

Archives of Suicide Research 1998.[HSB5] 

 

Mehlum L, Ystgaard M, Major E.
After the suicide attempt - routines for clinical evaluation and after-care of suicide attempters in Norwegian general hospitals.

Nordic Journal of Psychiatry 1998; 41: 98-99.

 

Moe T, Retterstøl N, Sørensen M.
Sammenfattende kommentarer, oppsummering og handlingsplan.

I: Moe T, Retterstøl N, Sørensen M (red): Fysisk aktivitet - en ressurs i psykiatrisk behandling, s. 194-201.

Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

ISBN 8200428826

 

Retterstøl N.
Innføring i fysisk aktivitet i behandlingen ved psykiatriske sykehus.

I: Moe T, Retterstøl N, Sørensen M (red): Fysisk aktivitet - en ressurs i psykiatrisk behandling, s. 10-21.

Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

ISBN 8200428826

 

Retterstøl N.
Menneskesinnets irrganger: Psykiatriske lidelser i et moderne samfunn.

Oslo: Millennium, 1998.

ISBN : 8251789273

 

Retterstøl N.
Fakta om selvmord.

Løvetann 1998; 2: 14-19.

 

Schjelderup G.
Akerprosjektet: Behandling og oppfølging av mennesker i selvmordskrise.

Suicidologi 1998; 3(1): 21-22.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1202

 

Thoresen S, Mehlum L, Andreassen A L.
Suicide and other violent death in Norwegian peace-keeping personnel. Prevention strategies. I trykken

Polemos 1998.

 

Thoresen S, Mehlum L.
Selvmordsforebygging - også i FN-styrkene?

Suicidologi 1998; 3(3): 11-13.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1219

 

Weisæth L, Mehlum L (red).
Mennesker, traumer og kriser.

Oslo: Universitetsforlaget. Til Lydbok ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, 1998.

 

Wilberg T, Friis S, Karterud S, Mehlum L, Urnes Ø, Vaglum P.
Patterns of short-term course in patients treated in a day unit for personality disorders.

Comprehensive Psychiatry 1998; 39(2): 75-84.

https://doi.org/10.1016/S0010-440X(98)90082-7

 

Wilberg T, Friis S, Karterud S, Mehlum L, Urnes Ø, Vaglum P.
Outpatient group psychotherapy: A valuable continuation treatment for patients with borderline personality disorder treated in a day hospital?: A 3-year follow-up study.

Nordic Journal of Psychiatry 1998; 52(3): 213-221.

https://doi.org/10.1080/08039489850139139

 

Ystgaard M, Mehlum L, Major E.
Post-suicide-attempt intervention - A national perspective.

I: Kosky R J, Eshkevari H S, Goldney R, Hassan R (eds). Suicide prevention. The Global Context.

New York: The Plenum Press, 1998.

 

ISBN 978-0306458156Ystgaard M, Tambs K, Dalgard O S.
Life stress, social support and psychological distress in late adolescence - a longitudinal study. I trykken,

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1998.

 

Ystgaard M, Skumsnes A.
Kunnskapsformidling i handlingsplanens regi.

Suicidologi 1998; 3(2): 13-15.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1206

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 15:13