Publikasjoner fra NSSF i 2006

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2006

Refereebaserte

Mehlum L, Jensen A I.

Suicidal atferd ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; 126(22): 2946-2949.

https://tidsskriftet.no/2006/11/aktuelt/suicidal-atferd-ved-ustabil-personlighetsforstyrrelse

 

Mehlum L, Koldsland B O, Loeb M E.
Risk Factors for Long-Term Posttraumatic Stress Reactions in Unarmed UN Military Bbservers: A Four-Year Follow-Up Study. Journal of Nervous and Mental Disease 2006; 194(10): 800-804.

https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000240189.20531.2d

 

Mishara B L, Ystgaard M.
Effectiveness of mental health promotion program to improve coping skills in young children: Zippy’s Friends. Early Childhood Research Quarterly 2006; 21(1): 110-123.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.01.002

 

Sveen C-A, Walby F A.
Suicide survivors’ mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies. (Submitted). Suicide and Life-Threatening Behavior.

Thoresen S, Mehlum L.
Suicide in Peacekeepers: Risk Factors for Suicide Versus Accidental Death
Suicide and Life-Threatening Behavior 2006; 36(4): 432-442.

https://doi.org/10.1521/suli.2006.36.4.432

 

Thoresen S, Mehlum L, Roysamb E, Tonnessen A.
Risk Factors for Completed Suicide in Veterans of Peacekeeping: Repatriation, Negative Life Events, and Marital Status. Archives of Suicide Research 2006; 10(4): 353-363.

https://doi.org/10.1080/13811110600791106

Walby F A, Odegaard E, Mehlum L.
Psychiatric comorbidity may not predict suicide during and after hospitalization. A nested case-control study with blinded raters. Journal of Affective Disorders 2006; 92(2-3): 253-260.

https://doi.org/10.1016/j.jad.2006.02.005

Ikke-refereebaserte

Amundsen K.

Nytt fra SSFFs Internett-sider. Suicidologi 2006; 11(3): 2.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1732

 

Fadum E A.

Rutiner for registrering, oppfølging og behandling av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid - har de noen betydning? Suicidologi 2006; 11(3): 21-23.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1738

 

Gjertsen F.

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land (norsk og engelsk). Oslo: Universitetet i Oslo, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 16.09.2006.

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kunnskapsressurser/statistikk-selvmord/pdf/Gjertsenstatistiskeoppgaverselvmord.pdf

 

Herrestad H.

Drømmen om automatisert undervisning – en beskrivelse av e-læringsprogram for vurdering av risiko for selvmord hos pasienter. I: Koch S A K. Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. s. 27-40.

Oslo: Fleksibel læring, Universitetet i Oslo 2006.

ISBN 978-82-997407-0-8.

Herrestad H.

Norwegian regulations which criminalize injunctions to suicide. Psychiatria Danubina 2006; 18 (Suppl 1)

 

Herrestad H.

Svenskenes oppsummering av dødshjelpdebatten. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; 126(11): 1513-1514.

https://tidsskriftet.no/2006/05/anmeldelser/svenskenes-oppsummering-av-dodshjelpdebatten

Herrestad H.

Vurdering av risiko for selvmord hos pasienter. Impuls 2006; 1: 45-52.

 

Hestetun I.

Møter med suicidale klienter i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Suicidologi 2006; 11(3): 6-9.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1734

 

Hestetun I.

Anna Kåver og Åsa Nilsonne: Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Bokanmeldelse ved Ingebjørg Hestetun. Suicidologi 2006; 11(1): 31.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2326

 

Larsson B, Grøholt B, Mehlum L.
Behandling vid upprepad självskada och suicidförsök hos tonåringar: en planerad, randomiserad och kontrollerad multicenterstudie. Suicidologi 2006; 11(1): 16-17

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2316

 

Mehlum L, Dieserud G, Ekeberg Ø, Grøholt B, Mellesdal L, Walby F, Myhre K I.

Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 24-2006. Systematisk kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

ISBN 82-8121-132-6


Mehlum L, Jensen A I.

Suicidal atferd ved ustabil personlighetsforstyrrelse -psykososiale behandlingstiltak. Suicidologi 2006; 11(3): 17-20.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1737

 

Mehlum L.

Kortfattet om katastrofer og kriser. Tidsskrift for Den norske Legeforening 2006; 126(11): 1512.

https://tidsskriftet.no/2006/05/anmeldelser/kortfattet-om-katastrofer-og-kriser

 

Mehlum L.

Drap innen familien. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 2006; 126(11): 1514.

 

Retterstøl N, Mehlum L.

Attempted suicide as a risk factor for suicide: treatment and follow-up. I: Wasserman D (ed). Suicide – An unnecessary Death.

Tokyo: Japan Scientific Societies Press. 2006.

ISBN 4-7622-3047-2.

 

Retterstøl N.

Selvmord i et kulturhistorisk perspektiv. Impuls - Tidsskrift for psykologi 2006; 60: 4-10.

 

Skogen E.

Et tilbakeblikk på selvmordsforebyggende arbeid. Nils Retterstøl intervjues av Elin Skogen. Suicidologi 2006; 11(1): 3-4.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2322

 

Retterstøl N, Ekeberg Ø.

Suicide in different cultures and religions. Christian traditions. Tokyo: Japan Scientific Societies Press, 2006.

Tørmoen A J.

Dialektisk atferdsterapi. Suicidologi 2006; 11(3): 9. 

Tørmoen A J.

Bokanmeldelse: Hawton og Rodhams By their own young hand. Suicidologi 2006; 11(3): 35.

 

Ødegaard E.

23. Verdenskongress om selvmordsforebygging (IASP) Durban, 13.-16- september 2005. Suicidologi 2006; 11(1): 30.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2321

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 11. okt. 2022 12:15