Publikasjoner fra NSSF i 2000

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra NSSF i løpet av 2000

Amundsen K.
E-post - et egnet medium for ungdom i krise.
Kari Knutsen intervjues av Kirsti Amundsen
Suicidologi 2000; 5(1): 24.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1821

 

Amundsen K.
Informasjon om selvmord.

Politiforum 2000: 4

 

Amundsen K.
Informasjon om selvmord og selvmordsforebygging.
Helsesøstre 2000; 1: 45.

 

Amundsen K.
Informasjon om selvmord og selvmordsforebygging.
Rus & avhengighet 2000; 1: 9.

 

Hauge N-P.
Det vanskelege steget! Om unge homofile sitt steg "ut av skapet".
Jan Dalchow og Trond Winterkjær i samtale med Nils-Petter Hauge.
Suicidologi 2000; 5(1): 14-5.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1813

 

Hestetun I.
Intervensjon i bydelene mot dem som har gjort selvmordsforsøk, Akerprosjektet.
I: Ny viten om psykisk helse – utbredelse og forebyggende tiltak.
Rapport fra formidlingskonferansen 23.03.2000, s. 71-76.

 

Norges forskningsråd – Området for medisin og helse, Rådet for psykisk helse - Psykiatrisk forskning og opplysning, 2000.

 

Mehlum L.
The chain of care after attempted suicide - an essential feature of the Norwegian national strategy for suicide prevention.

Nordic Journal of Psychiatry 2000; 54: 26-27.

 

Mehlum L.
The Internet, Suicide, and Suicide Prevention.
Crisis 2000; 21(4): 186-188.

https://doi.org/10.1027//0227-5910.21.4.186

 

Mehlum L.
Krisetelefon som selvmordsforebyggende arbeid.
Kirkens SOS Møre og Romsdal, 2000.

 

Mehlum L.
Selvmord.
I: Krüger M B, Lund A, Skarstein J, Stubhaug B.

Depresjonshåndboka, s. 51-62.
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000.

ISBN 82-00-45376-6

 

Mehlum L.
Selvmord blant barn og unge i Norge - noen epidemiologiske utviklingstrekk.
Suicidologi 2000; 5(1): 8-9.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1810

 

Mehlum L.
Selvmord som tema på Internett og i andre massemedier – ressurs eller risiko?
Suicidologi 2000; (5): 3: 20-21.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1380

 

Mehlum L.
Støttetiltak for etterlatte ved selvmord
Suicidologi 2000; 5(2): 3-4.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1363

 

Mehlum L.
Vurdering av selvmordsfare og intervensjon ved selvmordskriser.
I: Krüger M B, Lund A, Skarstein J, Stubhaug B

Depresjonshåndboka, s. 63-71.
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000.

ISBN 82-00-45376-6

 

Mehlum L, Hytten K, Gjertsen F.
Selvmord blant unge.
Samfunnsspeilet 2000; 2: 45-49.

 

Mishara B, Ystgaard M.
Evaluation of the Befrienders International Reaching Young Europe Pilot Program.
The Listener 2000; 4-5.

 

Mishara B, Ystgaard M.
Exploring the potential for primary prevention: Evaluation of the Befrienders International Reaching Young Europe pilot program in Denmark.
Crisis 2000; 21(1): 4-5.

https://doi.org/10.1027//0227-5910.21.1.4

 

Mork E, Ekeid G.

Psykososial oppfølging etter parasuicid: Rutiner og praksis ved medisinske akuttavdelinger i Norge [hovedoppgave].

Oslo: Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2000.

 

Reinholdt N P, Mehlum L, Ystgaard M.
"Det finnes hjelp mot nesten alt". Evaluering av Petre-kampanjen 1999.
Suicidologi 2000; 5(1): 19-21.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1816

 

Retterstøl N, Mehlum L.
Attempted suicide as a risk factor for suicide: treatment and follow-up.
I: Wasserman D (ed): Suicide – An unnecessary death. s. 119-125.
London: Martin Dunitz Publishers, 2000

 

Walby F A, Borg P, Eikeseth P H, Neegaard E, Kjerpeseth K, Bruvik S, Waal H.
Bruk av metadon i behandlingen av heroinavhengige psykotiske pasienter.
Tidsskrift for Den norske lægeforening 2000: 120(2): 195-198.

https://tidsskriftet.no/2000/01/klinikk-og-forskning/bruk-av-metadon-i-behandlingen-av-heroinavhengige-psykotiske-pasienter

 

Ystgaard M, Mishara B.
Barn og mestringsstrategier. Utvikling og evaluering av programmet "Reaching Young Europe".
Suicidologi 2000; 5(1): 22-23.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1817

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 15:15