Publikasjoner fra NSSF i 2004

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2004

Amundsen K.

De etterlattes stemme i biografiske og skjønnlitterære tekster.

Suicidologi; 9(2): 3-5.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1876

 

Gjertsen F.

Nasjonal selvmordsstatistikk.

Publisert kun på NSSFs nettside.

 

Gjertsen F.

Færre selvmord blant ungdom.

Sinnets helse 2004; 2.

 

Herrestad H.

Vårt arbeid med å øke studentenes handlingsberedskap.

Suicidologi 2004; 9(3): 13-14

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1892

 

Herrestad H.

SOS-meldinger: Kirkens SOS’ Internett-tjeneste for mennesker med selvmordstanker.

Suicidologi 2004; 9(3): 23-26.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1896

 

Herrestad H.

Begravelsesbyråets rolle etter et selvmord. Ola R. Vigdal intervjues av Henning Herretad.

Suicidologi 2004; 9(2): 16-18.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1886

 

Herrestad H.

SOS-meldinger om selvmordsfare på Internett.

I: Aas I-J. Se, favne, tåle – i møte med selvmordsnære mennesker: jubileumsskrift 1974-2004. s. 59-66. Oslo: Kirkens SOS. 2004.

 

Hestetun I.

Skytevåpen og forebygging av selvmord.

Suicidologi 2004; 9(1): 16-18.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1866

 

Hestetun I.

Dialektisk atferdsterapi.

Suicidologi 2004; 9(3): 29.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1898

 

Malt U F, Retterstøl N, Dahl A A.

Lærebok i psykiatri (2. utg., 2. oppl).

Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

ISBN 9788205280700

 

Mann J J, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A, Hegerl U, Lönnqvist J, Malone K, Marusic A, Mehlum L, Patton G, Phillips M, Rutz W, Rihmer Z, Schmidtke A, Schaffer D, Silverman M, Takahashi Y, Värnik A, Wasserman D, Yip P, Hendin H.

Review of National Suicide Prevention Strategies. 

JAMA 2004.

 

Mehlum L.

A Suicide Prevention Strategy for England..

Crisis 2004; 25: 69-73.

https://doi.org/10.1027/0227-5910.25.2.69

 

Mehlum L.

Developing and implementing a national strategy for suicide prevention - the Norwegian experience.

Acta Suicidologica Slovenica 2004; 2(1-2): 24-29.

 

Mehlum L.

Letter from the new IASP president.

Crisis 2004; 25: 41-42.

https://doi.org/10.1027/0227-5910.25.1.41


Mehlum L.

Når noen skader seg med vilje.

Tidsskrift for Den norske lægeforening 2004; 124(21): 2734-2734.

https://tidsskriftet.no/2004/11/leder/nar-noen-skader-seg-med-vilje

 

Mehlum L.

Prosessen fram mot selvmordet.

I: Aas I-J. Se, favne, tåle – i møte med selvmordsnære mennesker: jubileumsskrift 1974-2004, s. 67-72. Oslo: Kirkens SOS 2004.

 

Mehlum L.

Selvmord kan forebygges.

Dagsavisen 2004.

 

Opjordsmoen S, Retterstøl N.

Delusions: A dimensional view

European Psychiatry 2004; 19(1), 116.

 

Retterstøl N.

Store tanker, urolige sinn: 21 psykiatriske portretter.

Oslo: Damm 2004.

ISBN 8249605624

 

Reas D L, Kjelsås E, Heggestad T, Eriksen L, Gjertsen F, Götestam G.

Characteristics of Anorexia Nervosa-Related Deaths in Norway 1992-2000: Data from a National Pasient Registry and Cause of Death Registry.

International Journal of Eating Disorders. [In press] 2004.

 

Svare H, Herrestad H.

Filosofi for livet: En innføring i filosofisk praksis.

Oslo: UniPub Forlag 2004.

ISBN 8274771788

 

Thoresen S, Mehlum L.

Risk Factors for Fatal Accidents and Suicides in Peacekeepers: Is There an Overlap?

Military Medicine 2004; 169(12): 988-993.

https://doi.org/10.7205/MILMED.169.12.988

 

Walby F A.

Drap etterfulgt av selvdrap.

Suicidolog 2004; 9(1): 10-12.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.3963

 

Ystgaard M, Hestetun I, Loeb M, Mehlum L.

Is there a specific relationship between childhood sexual and physical abuse and repeated suicidal behavior?

Child Abuse & Neglect 2004; 28(8): 863-875.

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.01.009

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 14:43