Qin P

Selvmordsatferd ved fysiske sykdommer.

I: Praktisk selvmordsforebygging (pp. 108-116): Gyldendal akademisk 2016.

Publisert 7. apr. 2017 10:26 - Sist endret 3. feb. 2020 13:45