Qin P

Selvmordsatferd ved fysiske sykdommer.

Praktisk selvmordsforebygging (pp. 108-116): Gyldendal akademisk.

Publisert 7. apr. 2017 10:26 - Sist endret 7. apr. 2017 10:26