Myhre MØ, Walby FA

The Impact of a Widely Publicized Celebrity Suicide on Suicide-Related Internet Search Activity

Archives of Suicide Research, DOI: 10.1080/13811118.2021.1875942

Noen selvmord hos kjente personer er assosiert en økning i suicidal atferd og selvmord. Målet med denne studien var å undersøke endringer i Google søk etter Ari Behns selvmord 25.12.2019. Vi undersøke Google søk etter selvmord og relaterte begreper 30 dager før og 30 dager etter hendelsen gjennom Google Trends. Vi fant en bratt og umiddelbar økning i Google søk fra datoen for dødsfallet. Vi fant også en ny topp i Google søk på dagen for begravelsen. Det var en signifikant økning i søk etter "Hvordan ta selvmord". Ingen endring ble observert for "Selvmordsforebygging". Resultatene viser at man bør utøve forsiktighet i media når man rapporterer om selvmord hos kjente personer.

Publisert 29. jan. 2021 11:53 - Sist endret 29. jan. 2021 12:47