Eivind Engebretsen

Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor
Bilde av Eivind Engebretsen
English version of this page
Telefon 22 84 53 52
Mobiltelefon 92 42 52 31
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Det meste av min forskning har søkt svar på følgende grunnlagsspørsmål: Hvem har myndighet til å tale på vegne av hvem om helse og hvordan legges grunnlaget for slik myndighet? Dette spørsmålet lå til grunn for mine tidligere studier av ekspertuttalelser i journaler om barn med atferdsvansker, hvordan sykdommers prestisje innvirker på uformelle prioriteringsprosesser i helsetjenesten og hvordan tilsyn og revisjon representerer en ny form for maktpraksis i helsesektoren.

I de senere årene har min forskning særlig handlet om premissene for evidensbaserte beslutninger om menneskers helse og hva som i ulike situasjoner og perioder anses (og ikke anses) som gyldig medisinsk kunnskap. Sammen med prof. Mona Baker arbeider jeg med en bok med tittelen Rethinking Evidence in the Time of Pandemics (Cambridge University Press 2022) som analyserer de offentlige kunnskapskontroversene under Covid-19-pandemien.

Inspirert av Callon og Latours definisjon av translasjon som en handling hvor noen taler på vegne av en annen, har jeg også studert hvordan “kunnskapstranslasjon” (KT) forstås og foregår i medisin. Denne interessen har blant annet resultert i prosjektet Bodies in Translation som jeg ledet (med John Ødemark) ved Senter for grunnforskning (2019-2020) og i en WHO rapport om KT og helsens kulturelle kontekster, som jeg leder arbeidet med.

Jeg er også opptatt av hvordan hvordan nøkkelbegreper i global helse, slik som sustainability, resilience, partnership, empowerment og well-being (ofte definert på engelsk og sanksjonert av multilaterale organisasjoner) gjøres gjeldende på ulike språk og overfor ulike befolkningsgrupper, hvordan slike begreper fyller forskjellige politiske formål og hvordan de utfordres av aktivister og organisasjoner utenfor det politiske establishment. Denne interessen danner grunnlag for mitt faglige program som nylig utnevnt Chair i global helse for Universitetsalliansen Circle U.

Undervisning

Postdoktorprogrammet

HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten

Bakgrunn

Fra 2019 er jeg valgt studiedekan ved Det medisinske fakultet med ansvar for fakultetets bachelor-, master- og postdoktorprogrammer.

I 2019 var jeg med å lede arbeidet med etableringen av fakultetets Senter for fremragende utdanning (Centre for sustainable healthcare education - SHE) og fra 2020 er jeg arbeidende styreleder for senteret.

Fra 2021 er jeg utnevnt som 'Chair' i global helse for Universitetsalliansen Circle U.

Jeg er Cand. Philol. i idéhistorie (2001), Dr. Art. fra Det humanistiske fakultet (2006) og Professor i tverrfaglig helsevitenskap (2012) med vekt på medisinsk og helsefaglig vitenskapsteori. Fra 2015 til 2019 var jeg oppnevnt som Forskningssjef ved Det medisinske fakultet med faglig ansvar for fakultetets Postdoktorprogram.

Verv

 • Chair i global helse, Circle U European University Alliance (2021-)

 • Arbeidende styreleder for Senter for bærekraftig helseutdanning (SFU) (2020-)
 • Leder for WHO-kommisjon om overføring av helsekunnskap og helsekunnskapens kulturelle forutsetninger (2019-)
 • Gruppeleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske vitenskapsakademi (2019-2020)
 • Medlem av ekspertpanel for interim-evaluering av EUs forskningsprogram (Horizon 2020) (2016-2017)
 • Medlem av rådgivende ledergruppe for UIO:Livsvitenskap (2016-2017)
 • Ekspertevaluator for Horizon 2020 og Marie Curie (2014-)
 • Styremedlem i International Society for Cultural History (ISCH) (2013-2016)
 • Medlem av forskerutdanningsutvalget ved Det medisinske fakultet (2013-)
 • Medlem av Helsinkigruppen for kvinner og forskning, Europakommisjonen (2013-2017)
 • Medlem av Programstyret for BALANSE, Norges Forskningsråd (2013-2017)
 • Medlem av Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF-komitéen), Kunnskapsdepartementet (2010-2013)
Emneord: Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandset, Tony Joakim; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind & Engebretsen, Eivind (2020). What we need is a sustainable politics of life . The Lancet. ISSN 0140-6736. doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2931378-7
 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). Vaccine inequities expose fault lines in North-South collaboration. University World News.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). Skyter seg selv i foten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). En bærekraftig livspolitikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Engebretsen, Eivind & Gladhaug, Ivar Prydz (2020). Er det plass til et sykepleievitenskapelig fagmiljø på et medisinsk fakultet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Engebretsen, Eivind (2020). John Ødemark Professor. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Gladhaug, Ivar Prydz & Engebretsen, Eivind (2020). Unyansert oppgjør med fortiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). A step backwards in the fight against global vaccine inequities. The Lancet. ISSN 0140-6736. 397(10268). doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2932596-4
 • Ottersen, Ole Petter & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 puts the Sustainable Development Goals center stage. Nature Medicine. ISSN 1078-8956. doi: 10.1038/s41591-020-1094-y
 • Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 and sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization. ISSN 0042-9686. 98(10). doi: 10.2471/BLT.20.263533
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(14), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.18.0524
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen & Elisabeth Grov, Beisland [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit & Beisland, Elisabeth Grov [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science.
 • Engebretsen, Eivind (2018). Evidence-based medicine and the irreducible singularity of being - Julia Kristeva’s contribution to the medical humanities .
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Closing lecture.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Cultural crossings of care (opening lecture).
 • Ødemark, John; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Moro, Marie Rose (2018). Medisinen og menneskevitenskapene. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2017). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/Kunnskapsbasert_medisin
 • Løvgren, André; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind; Røssberg, Jan Ivar & Ulberg, Randi (2017). Adolescents’ experience of change in psychodynamic therapy; a qualitative study.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Knowledge Translation (KT) as Bio-textual Crossings.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Open Science and the Interfaces between Science, Social Science and the Humanities.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Translating Translation - Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Greenhalgh, Trisha; Annandale, Ellen; Ashcroft, Richard; Barlow, James; Black, Nick & Bleakley, Alan [Vis alle 76 forfattere av denne artikkelen] (2016). An open letter to the BMJ editors on qualitative research. The BMJ. ISSN 1756-1833. 352:i563. doi: 10.1136/bmj.i563
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Extensions of Translation & Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Engebretsen, Eivind (2015). Powerful Concepts in Global Health.
 • Engebretsen, Eivind (2015). Foreslår filosofisk system i legepraksisen. [Internett]. Forskning.no.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 27. sep. 2021 20:17