Eivind Engebretsen

Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor
Bilde av Eivind Engebretsen
English version of this page
Telefon 22 84 53 52
Mobiltelefon 92 42 52 31
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på medisinens og helsefagenes idégrunnlag og rolle i samfunnet.

Blant mine interesser er

 1. Idealer og tanker - både i og utenfor akademiske kretser - om hva som er gyldig medisinsk kunnskap, bl.a. i en pandemisituasjon.
 2. Betydningen av og bakgrunnen for sentrale verdier, begreper og helsepolitiske trender slik som evidens-basert praksis, kunnskapstranslasjon og bærekraftig helseutvikling.
 3. Hvordan medisinsk kunnskap diskuteres, anvendes, omsettes og evalueres i samfunnet, herunder helsefaglig utdanning og forskerutdanning.

Jeg utforsker disse temaene både empirisk (bl.a. gjennom tekst- og dokumentanalyse, kvalitative kunnskapsoppsummeringer og korpusbasert analyse) og teoretisk ved hjelp av perspektiver fra vitenskapsteori,  politisk filosofi og idéhistorie.

Undervisning

Postdoktorprogrammet

HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten

Bakgrunn

Jeg er Cand. Philol. i idéhistorie (2001), Dr. Art. fra Det humanistiske fakultet (2006) og Professor i tverrfaglig helsevitenskap (2012) med vekt på medisinsk og helsefaglig vitenskapsteori. Fra 2015 til 2019 var jeg oppnevnt som Forskningssjef ved Det medisinske fakultet med faglig ansvar for fakultetets Postdoktorprogram.

Fra 2019 er jeg valgt studiedekan ved Det medisinske fakultet med ansvar for fakultetets bachelor-, master- og postdoktorprogrammer.

I 2019 var jeg med å lede arbeidet med etableringen av fakultetets Senter for fremragende utdanning (Centre for sustainable healthcare education - SHE) og fra 2020 er jeg arbeidende styreleder for senteret.

Verv

 • Arbeidende styreleder for Senter for bærekraftig helseutdanning (SFU) (2020-)
 • Leder for WHO-kommisjon om overføring av helsekunnskap og helsekunnskapens kulturelle forutsetninger (2019-)
 • Gruppeleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske vitenskapsakademi (2019-2020)
 • Medlem av ekspertpanel for interim-evaluering av EUs forskningsprogram (Horizon 2020) (2016-2017)
 • Medlem av rådgivende ledergruppe for UIO:Livsvitenskap (2016-2017)
 • Ekspertevaluator for Horizon 2020 og Marie Curie (2014-)
 • Styremedlem i International Society for Cultural History (ISCH) (2013-2016)
 • Medlem av forskerutdanningsutvalget ved Det medisinske fakultet (2013-)
 • Medlem av Helsinkigruppen for kvinner og forskning, Europakommisjonen (2013-2017)
 • Medlem av Programstyret for BALANSE, Norges Forskningsråd (2013-2017)
 • Medlem av Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF-komitéen), Kunnskapsdepartementet (2010-2013)
Emneord: Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning

Publikasjoner

 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2021). Clinical guidelines and the pursuit of reducing epistemic uncertainty. An ethnographic study of guideline development panels in three countries. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536. . doi: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113702
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John; Eriksen, Anne & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Processes of knowing in the translation of a health communication intervention for dialysis patients awaiting kidney transplantation. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  s 1- 7 . doi: 10.1016/j.pec.2020.09.009
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2020). Kunnskapsbasert praksis og translasjon: Om kunnskapstyper og standardisering, I: Dag Jenssen; Monica Kjørstad; Sissel Seim & Per Arne Tufte (red.),  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518377.  2.  s 55 - 78
 • Dahl, Kari Gire; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Falk, Ragnhild Sørum; Engebretsen, Eivind & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Identifying Core Variables Associated With Health Literacy in Kidney Transplant Recipients.. Progress in transplantation.  ISSN 1526-9248.  30(1), s 38- 47 . doi: 10.1177/1526924819893285
 • Engebretsen, Eivind (2020). EVIDENCE-BASED MEDICINE AND THE IRREDUCIBLE SINGULARITY OF BEING—KRISTEVA’S CONTRIBUTION TO THE MEDICAL HUMANITIES, In Sara G Beardsworth (ed.),  The Philosophy of Julia Kristeva: The Library of Living Philosophers, Volume 36.  Open Court Publishing Company.  ISBN 0812694899.  Chapter 30.  s 659 - 675
 • Engebretsen, Eivind & Gladhaug, Ivar Prydz (2020). Er det plass til et sykepleievitenskapelig fagmiljø på et medisinsk fakultet?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(9), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0311
 • Engebretsen, Eivind; Henrichsen, Gina Fraas & Ødemark, John (2020). Towards a translational medical humanities: introducing the cultural crossings of care. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X. . doi: doi: 10.1136/medhum-2019-011751 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haldar, Marit; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2020). Helseprioriteringer i endring. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  37(3) . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2020-03-04
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin; Tomson, Göran & Engebretsen, Eivind (2020). Implementing the UN Sustainable Development Goals: How Is Health Framed in the Norwegian and Swedish Voluntary National Review Reports?. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939. . doi: 10.34172/ijhpm.2020.221
 • Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2020). Improvement in Psychodynamic Psychotherapy for Depression: A Qualitative Study of the Patients’ Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  17(18) . doi: 10.3390/ijerph17186843
 • Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2020). Multiple Mutuality. Positions and Storylines in Adolescent Psychodynamic Psychotherapy. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy (JICAP).  ISSN 1528-9168. . doi: 10.1080/15289168.2020.1771530 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ahlsen, Birgitte; Engebretsen, Eivind; Nicholls, David & Mengshoel, Anne Marit (2019). The singular patient in patient-centred care: Physiotherapists' accounts of treatment of patients with chronic muscle pain. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  s 1- 8 . doi: 10.1136/medhum-2018-011603 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Marit Helen; Wahl, Astrid Klopstad; Engebretsen, Eivind & Urstad, Kristin Hjorthaug (2019). Implementing a tailored education programme: renal transplant recipients’ experiences.. Journal of Renal Care.  ISSN 1755-6678.  45(2), s 111- 119 . doi: 10.1111/jorc.12273 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dahl, Kari Gire; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug & Wahl, Astrid Klopstad (2019). The trigger-information-response model: Exploring health literacy during the first six months following a kidney transplantation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0223533 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haldar, Marit; Ilstad, Janne Thu & Engebretsen, Eivind (2019). Hva er velferdstekster, og hvordan studere dem?, I: Hilde Anette Aamodt; Espen Dahl; Erika Gubrium; Marit Haldar & Åsmund Hermansen (red.),  Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023572.  Kapittel 6.  s 144 - 160
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug & Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  28(10), s 2641- 2650 . doi: 10.1007/s11136-019-02214-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind & Koren Solvang, Per (2019). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research.  ISSN 2156-857X. . doi: 10.1080/2156857X.2019.1604407 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2019). The cultural crossings of care: A call for translational medical humanities, In Alan Bleakley (ed.),  Routledge Handbook of the Medical Humanities.  Routledge.  ISBN 9781351241779.  Chapter 2.
 • Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2019). How do adolescents with depression experience improvement in psychodynamic psychotherapy? A qualitative study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  19 . doi: 10.1186/s12888-019-2080-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rau Steuernagel, Carolina; Engebretsen, Eivind; Kristiansen, Hans Wiggo & Moen, Kåre (2019). Ethnography of texts: a literature review of health and female homosexuality in Brazil. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  s 1- 10 . doi: 10.1136/medhum-2018-011544
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2018). Acting by persuasion— values and rhetoric in medical certificates of work incapacity: A qualitative document analysis. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  0, s 1- 7 . doi: 10.1136/medhum-2018-011496
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  44(1), s 40- 45 . doi: 10.1136/medhum-2017-011229
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Robinson, Hilde Stendal & Engebretsen, Eivind (2018). Which knowledge? An examination of the knowledge at play in physiotherapy with children. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  34(10), s 773- 782 . doi: 10.1080/09593985.2018.1423654
 • Leirbakk, Maria Jensberg; Torper, Johan; Engebretsen, Eivind; Opsahl, Jorunn Neerland; Zeanah, Paula & Magnus, Jeanette H. (2018). Formative research in the development of a salutogenic early intervention home visiting program integrated in public child health service in a multiethnic population in Norway. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(741) . doi: 10.1186/s12913-018-3544-5
 • Lillehagen, Ida; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad & Engebretsen, Eivind (2018). How does a new patient education programme for renal recipients become situated and adapted when implemented in the daily teaching practice in a university hospital? An ethnographic observation study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  8:023005(11), s 1- 712 . doi: 10.1136/bmjopen-2018-023005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad; Engebretsen, Eivind; Larsen, Marie Hamilton; Vidnes, Tone Karine; Stenwig, Anne G K; Simensen, Øystein Wollebæk; Nordli, Arve; Reisæter, Anna Varberg & Andersen, Marit Helen (2018). Implementation of a new patient education programme for renal transplant recipients. Journal of Renal Care.  ISSN 1755-6678.  44(2), s 106- 114 . doi: 10.1111/jorc.12236
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). How knowledge is constructed and exchanged in virtual communities of physicians: Qualitative study of Mindlines Online. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  20(2), s 1- 14 . doi: 10.2196/jmir.8325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). Rethinking Bias and Truth in Evidence-based Healthcare. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 930- 938 . doi: 10.1111/jep.13010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2018). Expansions, In Yves Gambier & Lieven D'Hulst (ed.),  A History of Modern Translation Knowledge.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027200990.  Chapter 1.8.  s 85 - 90 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2017). ‘Working is out of the question’: a qualitative text analysis of medical certificates of disability. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  18(55) . doi: 10.1186/s12875-017-0627-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askheim, Clemet; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2017). Who cares? The lost legacy of Archie Cochrane. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  43(1), s 41- 46 . doi: 10.1136/medhum-2016-011037 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Robinson, Hilde Stendal & Engebretsen, Eivind (2017). A phenomenological and critical examination of knowledge expressed and exchanged in physiotherapy with children. European Journal of Physiotherapy.  ISSN 2167-9169.  19, s 36- 38 . doi: 10.1080/21679169.2017.1381326 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Innføring av "kunnskapsbasert medisin" i norsk medisinsk diskurs., I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  18.  s 441 - 467
 • Engebretsen, Eivind (2017). Evidens – en modern fundamentalism?. DIVAN Tidsrift för kultur och psykoanalys..  ISSN 1101-1408.  1(2)
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2017). Measuring the Pure Patient Experience—Exploring the Theoretical Underpinnings of Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), In Leah McClimans (ed.),  Measurement in Medicine. Philosophical Essays on Assessment and Evaluation.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-78348-847-6.  Chapter.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Ottersen, Ole Petter (2017). The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  389(10067), s 365- 365 . doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engebretsen, Eivind; Sandset, Tony Joakim & Ødemark, John (2017). Expanding the knowledge translation metaphor. Health Research Policy and Systems.  ISSN 1478-4505. . doi: 10.1186/s12961-017-0184-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Juritzen, Truls Ingvar; Søberg, Helene L.; Røe, Cecilie; Sæbu, Martin; Engen, Grace; Bliksvær, Trond & Engebretsen, Eivind (2017). The one or the many: quantified subjectivity and aggregated uniqueness in qualitative rehabilitation research. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  27(1), s 51- 59 . doi: 10.1177/1049732316668297
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Cultural crossings of care: An appeal to the medical humanities. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  44(1), s 55- 58 . doi: 10.1136/medhum-2017-011263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2017). Has evidence-based medicine ever been modern? A Latour-inspired understanding of a changing EBM. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  23(5), s 964- 970 . doi: 10.1111/jep.12752 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  38(8), s 1379- 1395 . doi: 10.1111/1467-9566.12481 Vis sammendrag
 • Engebretsen, Eivind (2016). Translations of the body and translational embodiment in Théophraste Renaudot's La Présence des Absens ou facile moyen de rendre présent au Médecin l'estat d'un malade absent (1642). Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 129- 148
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Das, Sarthak; Farmer, Paul & Ottersen, Ole Petter (2016). Paradoxes of sustainability with consequences for health. The Lancet Global Health.  ISSN 2572-116X.  4(4), s e225- e226 . doi: 10.1016/S2214-109X(16)00038-3
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Wieringa, Sietse & Greenhalgh, Trish (2016). Uncertainty and objectivity in clinical decision making: a clinical case in emergency medicine. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  19(4), s 595- 603 . doi: 10.1007/s11019-016-9714-5
 • Engen, Grace; Saebu, Martin; Juritzen, Truls I; Bliksvær, Trond; Engebretsen, Eivind; Soberg, Helene L. & Roe, Cecilie (2016). A Systematic Review of Rehabilitation Interventions Targeting Participation in Young Adults with Disabilities. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.  ISSN 2329-9096.
 • Engen, Grace; Sæbu, Martin; Juritzen, Truls I; Bliksvær, Trond; Engebretsen, Eivind; Søberg, Helene L. & Røe, Cecilie (2016). A Systematic Review of Rehabilitation Interventions Aimed at Improving Participation in Life Domains for Young Adults with Disabilities. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.  ISSN 2329-9096.
 • Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind & Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health.  ISSN 1363-4593.  20(6), s 559- 577 . doi: 10.1177/1363459315596798
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2016). Unpacking knowledge translation in participatory research: a micro-level study. Journal of Health Services Research and Policy.  ISSN 1355-8196.  21(4), s 217- 222 . doi: 10.1177/1355819616635683 Vis sammendrag
 • Askheim, Clemet; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Politics and power in global health: The constituting role of conflicts. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  5(2) . doi: 10.15171/ijhpm.2015.188
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2015). Powerful Concepts in Global Health. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  4(2), s 115- 117 . doi: 10.15171/ijhpm.2015.19
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Unpacking the Process of Interpretation in Evidence-Based Decision-Making. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  21, s 529- 531 . doi: 10.1111/jep.12362
 • Fjeldheim, Siri; Levin, Irene & Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research.  ISSN 2156-857X.  5, s 42- 55 . doi: 10.1080/2156857X.2015.1067900
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).  ISSN 1925-4040. . doi: 10.5430/jnep.v6n3p106 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug & Wahl, Astrid Klopstad (2014). Action Research in Implementation and Evaluation. Outline of a Study of a Training Programme for Kidney Transplant Recipients, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978–82-02–47061–6.  15.  s 256 - 266
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2014). Global Governance for Health: What about liberal power?. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  384, s 664 . doi: 10.1016/S0140-6736(14)61390-8
 • Haldar, Marit & Engebretsen, Eivind (2014). Governing the liberated child with self-managed family displays. Childhood.  ISSN 0907-5682.  21(4), s 475- 487 . doi: 10.1177/0907568213508589
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research.  ISSN 2156-857X. . doi: 10.1080/2156857X.2014.891534
 • Koren Solvang, Per & Engebretsen, Eivind (2014). Julia Kristeva’s Language Politics and Inclusive Education, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978–82-02–47061–6.  11.  s 192 - 204
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2014). Ambitions and Responsibilities: A Textual Analysis of the Norwegian National Curriculum Regulations for Nursing Education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(4), s 479- 494 . doi: 10.1080/00313831.2013.773557
 • Album, Dag & Engebretsen, Eivind (2013). Sykdomsprestisje. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab.  ISSN 1902-2271.  7(1-2), s 85- 92
 • Engebretsen, Eivind (2013). Making Sense of the Confinement of the Poor. A Close Reading of the Speech Given at the Opening of the General Hospital in Paris, In Jörg Rogge (ed.),  Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives.  Transcript Verlag.  ISBN 978-38376-2531-8.  kapittel.
 • Engebretsen, Eivind (2013). The Catholic Counter-Reformation and the idea of hunger. A close reading of two appeals for alms from the Paris area in the year 1662. Social history (London).  ISSN 0307-1022.  38(4), s 477- 496 . doi: 10.1080/03071022.2013.846993
 • Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2013). Subject to empowerment: The constitution of power in an educational programme for health professionals. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  16(3), s 443- 455 . doi: 10.1007/s11019-012-9412-x
 • Lillehagen, Ida; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2013). Protocol for a qualitative study of knowledge translation in a participatory research project. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(8) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003328
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2013). Døden i offentligheten : tekstanalyse av en avisdebatt. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  30(3), s 5- 10
 • Christoffersen, Hanne; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). En begrepsanalyse av det politiske målet om mangfold, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandset, Tony Joakim; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2020). Sustainable Sexual Health Analysing the Implementation of the SDGs. Routledge.  ISBN 9780367179076.  134 s.
 • Knoll, Bente; Bustelo, Maria; Engebretsen, Eivind; Sandström, Ulf & de Cheveigné, Suzanne (2017). Interim Evaluation: Gender equality as a crosscutting issue in Horizon 2020. European Commission.  ISBN 978-92-79-70171-9.  71 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). A step backwards in the fight against global vaccine inequities. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  397(10268) . doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32596-4
 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). Vaccine inequities expose fault lines in North-South collaboration. University World News.
 • Engebretsen, Eivind (2020, 15. oktober). Act now, wait for perfect evidence later, says ‘high priestess’ of U.K. COVID-19 masking campaign. [Fagblad].  Science.
 • Engebretsen, Eivind (2020). John Ødemark Professor. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.
 • Engebretsen, Eivind & Gladhaug, Ivar Prydz (2020). Er det plass til et sykepleievitenskapelig fagmiljø på et medisinsk fakultet?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Gladhaug, Ivar Prydz & Engebretsen, Eivind (2020). Unyansert oppgjør med fortiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 and sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization.  ISSN 0042-9686.  98(10) . doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.263533
 • Ottersen, Ole Petter & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 puts the Sustainable Development Goals center stage. Nature Medicine.  ISSN 1078-8956. . doi: https://doi.org/10.1038/s41591-020-1094-y
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). En bærekraftig livspolitikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). Skyter seg selv i foten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sandset, Tony Joakim; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind & Engebretsen, Eivind (2020). What we need is a sustainable politics of life. The Lancet.  ISSN 0140-6736. . doi: 10.1016/S0140-6736(20)31378-7
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(14), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0524
 • Engebretsen, Eivind (2018). Evidence-based medicine and the irreducible singularity of being - Julia Kristeva’s contribution to the medical humanities.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Closing lecture.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Cultural crossings of care (opening lecture).
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Elisabeth Grov, Beisland; Råheim Borge, Christine; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Løvereide, Lise; Larsen, Marie Hamilton; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, Philip; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Urstad, Kristin Hjorthaug; Rohde, Gudrun Elin & Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences. Vis sammendrag
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit; Beisland, Elisabeth Grov; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Løvereide, Lise; Larsen, Lise Helen; Hamilton, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moon, Philip; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Urstad, Kristin Hjorthaug; Rohde, Gudrun E. & Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science.
 • Ødemark, John; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Moro, Marie Rose (2018). Medisinen og menneskevitenskapene. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2018/10/medisinen-og-menneskevitenskapene?utm_source=Morgenbladets+ukesnyhetsbrev&utm_campaign=ec9a907ee3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_30_08_08&utm_medium=email&utm_term=0_9d304fba02-ec9a907ee3-55509229
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Knowledge Translation (KT) as Bio-textual Crossings.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Open Science and the Interfaces between Science, Social Science and the Humanities.
 • Løvgren, André; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind; Røssberg, Jan Ivar & Ulberg, Randi (2017). Adolescents’ experience of change in psychodynamic therapy; a qualitative study.. Vis sammendrag
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Translating Translation - Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Engebretsen, Eivind (2016). The medical concept of evidence and the irreducible singularity of being.
 • Greenhalgh, Trisha; Annandale, Ellen; Ashcroft, Richard; Barlow, James; Black, Nick; Bleakley, Alan; Boaden, Ruth; Braithwaite, Jeffery; Britten, Nicky; Carnevale, Franco; Checkland, Kath; Cheek, Julianne; Clark, Alex; Cohn, Simon; Coulehan, Jack; Crabtree, Benjamin; Cummins, Steven; Davidoff, Frank; Davies, Huw; Dingwall, Robert; Dixon-Woods, Mary; Elwyn, Glyn; Engebretsen, Eivind; Ferlie, Ewan; Fulop, Naomi; Gabbay, John; Gagnon, Marie-Pierre; Galasinski, Dariusz; Garside, Ruth; Gilson, Lucy; Griffiths, Peter; Hawe, Penny; Helderman, Jan-Kees; Hodges, Brian; Hunter, David; Kearney, Margaret; Kitzinger, Celia; Kitzinger, Jenny; Kuper, Ayelet; Kushner, Saville; May, Andree Le; Legare, France; Lingard, Lorelei; Locock, Louise; Maben, Jill; Macdonald, Mary Ellen; Mair, Frances; Mannion, Russell; Marshall, Martin; May, Carl; Mays, Nicholas; McKee, Lorna; Miraldo, Marissa; Morgan, David; Morse, Janice; Nettleton, Sarah; Oliver, Sandy; Pearce, Warrren; Pluye, Pierre; Pope, Catherine; Robert, Glenn; Roberts, Celia; Rodella, Stefania; Rycroft-Malone, Jo; Sandelowski, Margarete; Shekelle, Paul; Stevenson, Fiona; Straus, Sharon; Swinglehurst, Deborah; Thorne, Sally; Tomson, Göran; Westert, Gerd; Wilkinson, Sue; Williams, Brian; Young, Terry & Ziebland, Sue (2016). An open letter to the BMJ editors on qualitative research. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 1756-1833.  352:i563 . doi: 10.1136/bmj.i563
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Extensions of Translation & Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Engebretsen, Eivind (2015, 08. juli). Foreslår filosofisk system i legepraksisen. [Internett].  Forskning.no.
 • Engebretsen, Eivind (2015). New Directions in Philosophy of Science in Practice: Towards an Epistemology of Implementation. SPSP Newsletter.  (7) . doi: http://www.philosophy-science-practice.org/user_media/cms_page_media/13/SPSP%20Newsletter%20No7.pdf
 • Engebretsen, Eivind (2015). Powerful Concepts in Global Health.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog. . doi: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/05/08/interpretation-in-evidence-based-medicine/
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2014). Legeerklæring ved arbeidsuførhet - skjema til besvær. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(1), s 58- 61 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1107

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 22. okt. 2020 13:15