Eivind Engebretsen

Professor og Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer
Bilde av Eivind Engebretsen
English version of this page
Telefon 22 84 53 52
Mobiltelefon 92 42 52 31
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Personlig hjemmeside

Professor Eivind Engebretsen | Oslo

Faglige interesser

Det meste av min forskning har søkt svar på følgende grunnlagsspørsmål: Hvem har myndighet til å tale på vegne av hvem om helse og hvordan legges grunnlaget for slik myndighet? Dette spørsmålet lå til grunn for mine tidligere studier av ekspertuttalelser i journaler om barn med atferdsvansker, hvordan sykdommers prestisje innvirker på uformelle prioriteringsprosesser i helsetjenesten og hvordan tilsyn og revisjon representerer en ny form for maktpraksis i helsesektoren.

I de senere årene har min forskning særlig handlet om premissene for evidensbaserte beslutninger om menneskers helse og hva som i ulike situasjoner og perioder anses (og ikke anses) som gyldig medisinsk kunnskap. Sammen med prof. Mona Baker har jeg skrevet boken Rethinking Evidence in the Time of Pandemics (Cambridge University Press 2022) som analyserer de offentlige kunnskapskontroversene under Covid-19-pandemien.

Inspirert av Callon og Latours definisjon av translasjon som en handling hvor noen taler på vegne av en annen, har jeg også studert hvordan “kunnskapstranslasjon” (KT) forstås og foregår i medisin. Denne interessen har blant annet resultert i prosjektet Bodies in Translation som jeg ledet (med John Ødemark) ved Senter for grunnforskning (2019-2020) og i en WHO rapport om KT og helsens kulturelle kontekster, som jeg leder arbeidet med.

Jeg er også opptatt av hvordan hvordan nøkkelbegreper i global helse, slik som sustainability, resilience, partnership, empowerment og well-being (ofte definert på engelsk og sanksjonert av multilaterale organisasjoner) gjøres gjeldende på ulike språk og overfor ulike befolkningsgrupper, hvordan slike begreper fyller forskjellige politiske formål og hvordan de utfordres av aktivister og organisasjoner utenfor det politiske establishment. Denne interessen danner grunnlag for mitt faglige program som nylig utnevnt Chair i global helse for Universitetsalliansen Circle U.

Undervisning

Bildet kan inneholde: menneskekroppen, organisme, gjøre, gest, plakat.Bildet kan inneholde: blå, organisme, gest, gjøre, aqua.

Postdoktorprogrammet

HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten

Bakgrunn

Fra 2019 er jeg valgt studiedekan ved Det medisinske fakultet med ansvar for fakultetets bachelor-, master- og postdoktorprogrammer.

I 2019 var jeg med å lede arbeidet med etableringen av fakultetets Senter for fremragende utdanning (Centre for sustainable healthcare education - SHE) og fra 2020 er jeg arbeidende styreleder for senteret.

Fra 2021 er jeg utnevnt som 'Chair' i global helse for Universitetsalliansen Circle U. og jeg leder arbeidet fra UiOs side med å bygge opp alliansens kunnskapsklynger (Knowledge Hubs).

Jeg er Cand. Philol. i idéhistorie (2001), Dr. Art. fra Det humanistiske fakultet (2006) og Professor i tverrfaglig helsevitenskap (2012) med vekt på medisinsk og helsefaglig vitenskapsteori. Fra 2015 til 2019 var jeg oppnevnt som Forskningssjef ved Det medisinske fakultet med faglig ansvar for fakultetets Postdoktorprogram.

Jeg er særlig engasjert i karrierestøtte og forskeropplæring for unge forskere og har i tillegg til å bygge opp MEDs Postdoktorprogram ledet etableringen av et Professorprogram ved Universitetet i Agder og et PhD-program ved OsloMet. 

Utmerkelser

 • Fellow (tidligere gruppelder) ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskaps-Akademi
 • Chair i global helse, Circle U. European University
 • Medlem av Chair Academy, Circle U. European University

Verv

 • Academic Chair i global helse, Circle U European University Alliance (2021-)

 • UiO-arbeidspakkeleder, Knowledge Hubs, Circle U European University (2020-)

 • Arbeidende styreleder for Senter for bærekraftig helseutdanning (SFU) (2020-)
 • Leder for WHO-kommisjon om overføring av helsekunnskap og helsekunnskapens kulturelle forutsetninger (2019-)
 • Gruppeleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske vitenskapsakademi (2019-2020)
 • Medlem av ekspertpanel for interim-evaluering av EUs forskningsprogram (Horizon 2020) (2016-2017)
 • Medlem av rådgivende ledergruppe for UIO:Livsvitenskap (2016-2017)
 • Ekspertevaluator for Horizon 2020 og Marie Curie (2014-)
 • Styremedlem i International Society for Cultural History (ISCH) (2013-2016)
 • Medlem av forskerutdanningsutvalget ved Det medisinske fakultet (2013-)
 • Medlem av Helsinkigruppen for kvinner og forskning, Europakommisjonen (2013-2017)
 • Medlem av Programstyret for BALANSE, Norges Forskningsråd (2013-2017)
 • Medlem av Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF-komitéen), Kunnskapsdepartementet (2010-2013)

Ny bok:

Rethinking Evidence in the Time of Pandemics (Cambridge University Press 2022) (med Mona Baker)

Boken er også tilgjengelig Open Access og kan lastes ned gratis fra Cambridge Core

Mona Baker og jeg blogger om boken her og på LSE Impact Blog

Bildet kan inneholde: font, plakat, elektrisk blå, reklame, skilting.

Emneord: Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning

Publikasjoner

 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit & Engebretsen, Eivind (2022). Legitimacy in clinical practice: How patients with chronic muscle pain position themselves in the physiotherapy encounter. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. s. 1–8. doi: 10.1111/jep.13768.
 • Arnaldi, Marta; Engebretsen, Eivind & Forsdick, Charles (2022). Translating COVID-19: From Contagion to Containment. Journal of Medical Humanities. ISSN 1041-3545. 43(3), s. 387–404. doi: 10.1007/s10912-022-09742-5.
 • Greenhalgh, Trisha & Engebretsen, Eivind (2022). The science-policy relationship in times of crisis: An urgent call for a pragmatist turn. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 306. doi: 10.1016/j.socscimed.2022.115140.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Andersen, Marit Helen; Ødemark, John; Reisæter, Anna Varberg; Urstad, Kristin Hjorthaug & Engebretsen, Eivind (2022). The importance of shared meaning-making for sustainable knowledge translation and health literacy. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. doi: 10.1111/jep.13690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Henrik; Askheim, Clemet; Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Engebretsen, Eivind (2022). From evidence-based to sustainable healthcare: Cochrane revisited. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. doi: 10.1111/jep.13698.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2022). Challenging medical knowledge translation: convergence and divergence of translation across epistemic and cultural boundaries. Humanities & Social Sciences Communications. ISSN 2662-9992. 9(71). doi: 10.1057/s41599-022-01088-6.
 • Vandeskog, Hilde Ousland; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2021). Gendered vulnerabilities and the blind spots of the 2030 Agenda’s ‘leave no one behind’ pledge. Critical Policy Studies. ISSN 1946-0171. doi: 10.1080/19460171.2021.2014342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen; Villadsen, Kaspar; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2021). Discipline for pleasure: a new governmentality of HIV prevention. BioSocieties. ISSN 1745-8552. doi: 10.1057/s41292-021-00257-1.
 • Otterlei, Marte Tonning & Engebretsen, Eivind (2021). Parents at war: A positioning analysis of how parents negotiate their loss after experiencing child removal by the state. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. s. 1–18. doi: 10.1177/14733250211048546. Fulltekst i vitenarkiv
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn Åge; Engebretsen, Eivind & Andersen, Marit Helen (2021). Renal recipients’ knowledge and self efficacy during first year after implementing an evidence based educational intervention as routine care at the transplantation clinic. . BMC Nephrology. ISSN 1471-2369. 22. doi: 10.1186/s12882-021-02468-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Henrichsen, Gina Fraas; Engebretsen, Eivind & Ødemark, John [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Intervening on health literacy by knowledge translation processes in kidney transplantation: A feasibility study. Journal of Renal Care. ISSN 1755-6678. s. 1–9. doi: 10.1111/jorc.12379. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buts, Jan; Baker, Mona; Luz, Saturnino & Engebretsen, Eivind (2021). Epistemologies of evidence-based medicine: a plea for corpus-based conceptual research in the medical humanities. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. doi: 10.1007/s11019-021-10027-2.
 • Ødemark, John; Henrichsen, Gina Fraas & Engebretsen, Eivind (2021). Knowledge Translation. I Sebnem, Susan & Spišiaková, Eva (Red.), The Routledge Handbook of Translation and Health. Routledge. ISSN 9781138335349. doi: https%3A/books.google.no/books?hl=no&lr&id=MLEjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA149&ots=ozbsxC0kuG&sig=3rWxkxi7jp5Ql4CC_QSbytrwIA4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
 • Engebretsen, Eivind; Wahlberg, Anna & Ottersen, Ole Petter (2021). Counter Innovations: The Responsibility of Universities to Act on the SDGs . I Brink, Chris (Red.), The Responsive University and the Crisis in South Africa. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-46561-9. s. 106–119. doi: 10.1163/9789004465619_006.
 • Engebretsen, Eivind & Ottersen, Ole Petter (2021). Vaccine Inequities, Intellectual Property Rights and Pathologies of Power in the Global Response to COVID-19. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. doi: 10.34172/ijhpm.2021.57.
 • Borge, Christine Råheim; Larsen, Marie Hamilton; Osborne, Richard H; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen & Holter, Ingrid Asbjørnsen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exploring patients’ and health professionals’ perspectives on health literacy needs in the context of chronic obstructive pulmonary disease. . Chronic Illness. ISSN 1742-3953. doi: 10.1177/1742395321999441.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2021). Clinical guidelines and the pursuit of reducing epistemic uncertainty. An ethnographic study of guideline development panels in three countries. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.113702.
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin; Tomson, Göran & Engebretsen, Eivind (2020). Implementing the UN Sustainable Development Goals: How Is Health Framed in the Norwegian and Swedish Voluntary National Review Reports? International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. doi: 10.34172/ijhpm.2020.221.
 • Engebretsen, Eivind & Gladhaug, Ivar Prydz (2020). Er det plass til et sykepleievitenskapelig fagmiljø på et medisinsk fakultet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(9), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.20.0311.
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John & Eriksen, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Processes of knowing in the translation of a health communication intervention for dialysis patients awaiting kidney transplantation. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. s. 1–7. doi: 10.1016/j.pec.2020.09.009.
 • Haldar, Marit; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2020). Helseprioriteringer i endring. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 37(3). doi: 10.18261/issn.1504-3053-2020-03-04.
 • Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2020). Improvement in Psychodynamic Psychotherapy for Depression: A Qualitative Study of the Patients’ Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 17(18). doi: 10.3390/ijerph17186843.
 • Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2020). Multiple Mutuality. Positions and Storylines in Adolescent Psychodynamic Psychotherapy . Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy (JICAP). ISSN 1528-9168. doi: 10.1080/15289168.2020.1771530. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Kari Gire; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Falk, Ragnhild Sørum; Engebretsen, Eivind & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Identifying Core Variables Associated With Health Literacy in Kidney Transplant Recipients. . Progress in transplantation. ISSN 1526-9248. 30(1), s. 38–47. doi: 10.1177/1526924819893285.
 • Engebretsen, Eivind (2020). EVIDENCE-BASED MEDICINE AND THE IRREDUCIBLE SINGULARITY OF BEING—KRISTEVA’S CONTRIBUTION TO THE MEDICAL HUMANITIES. I Beardsworth, Sara G (Red.), The Philosophy of Julia Kristeva: The Library of Living Philosophers, Volume 36. Open Court Publishing Company. ISSN 0812694899. s. 659–675.
 • Engebretsen, Eivind; Henrichsen, Gina Fraas & Ødemark, John (2020). Towards a translational medical humanities: introducing the cultural crossings of care. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. doi: 10.1136/medhum-2019-011751. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2020). Kunnskapsbasert praksis og translasjon: Om kunnskapstyper og standardisering. I Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel & Tufte, Per Arne (Red.), Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518377. s. 55–78.
 • Rau Steuernagel, Carolina; Engebretsen, Eivind; Kristiansen, Hans Wiggo & Moen, Kåre (2019). Ethnography of texts: a literature review of health and female homosexuality in Brazil . Medical Humanities. ISSN 1468-215X. s. 1–10. doi: 10.1136/medhum-2018-011544.
 • Dahl, Kari Gire; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug & Wahl, Astrid Klopstad (2019). The trigger-information-response model: Exploring health literacy during the first six months following a kidney transplantation. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(10). doi: 10.1371/journal.pone.0223533. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2019). The cultural crossings of care: A call for translational medical humanities. I Bleakley, Alan (Red.), Routledge Handbook of the Medical Humanities. Routledge. ISSN 9781351241779. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781351241779.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen & Beisland, Elisabeth Grov [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 28(10), s. 2641–2650. doi: 10.1007/s11136-019-02214-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind & Koren Solvang, Per (2019). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research. ISSN 2156-857X. 11(1), s. 48–62. doi: 10.1080/2156857X.2019.1604407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Marit Helen; Wahl, Astrid Klopstad; Engebretsen, Eivind & Urstad, Kristin Hjorthaug (2019). Implementing a tailored education programme: renal transplant recipients’ experiences. . Journal of Renal Care. ISSN 1755-6678. 45(2), s. 111–119. doi: 10.1111/jorc.12273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte; Engebretsen, Eivind; Nicholls, David & Mengshoel, Anne Marit (2019). The singular patient in patient-centred care: Physiotherapists' accounts of treatment of patients with chronic muscle pain. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. s. 1–8. doi: 10.1136/medhum-2018-011603. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2019). How do adolescents with depression experience improvement in psychodynamic psychotherapy? A qualitative study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 19. doi: 10.1186/s12888-019-2080-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haldar, Marit; Ilstad, Janne Thu & Engebretsen, Eivind (2019). Hva er velferdstekster, og hvordan studere dem? I Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit & Hermansen, Åsmund (Red.), Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Fagbokforlaget. ISSN 9788245023572. s. 144–160.
 • Lillehagen, Ida; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad & Engebretsen, Eivind (2018). How does a new patient education programme for renal recipients become situated and adapted when implemented in the daily teaching practice in a university hospital? An ethnographic observation study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8:023005(11), s. 1–712. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leirbakk, Maria Jensberg; Torper, Johan; Engebretsen, Eivind; Opsahl, Jorunn Neerland; Zeanah, Paula & Magnus, Jeanette H. (2018). Formative research in the development of a salutogenic early intervention home visiting program integrated in public child health service in a multiethnic population in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18(741). doi: 10.1186/s12913-018-3544-5.
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2018). Acting by persuasion— values and rhetoric in medical certificates of work incapacity: A qualitative document analysis . Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 0, s. 1–7. doi: 10.1136/medhum-2018-011496.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). Rethinking Bias and Truth in Evidence-based Healthcare. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 24(5), s. 930–938. doi: 10.1111/jep.13010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2018). Expansions. I Gambier, Yves & D'Hulst, Lieven (Red.), A History of Modern Translation Knowledge. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027200990. s. 85–90. doi: https%3A/doi.org/10.1075/btl.142.09ode. Fulltekst i vitenarkiv
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad; Engebretsen, Eivind; Larsen, Marie Hamilton; Vidnes, Tone Karine & Stenwig, Anne G K [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Implementation of a new patient education programme for renal transplant recipients. Journal of Renal Care. ISSN 1755-6678. 44(2), s. 106–114. doi: 10.1111/jorc.12236.
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Robinson, Hilde Stendal & Engebretsen, Eivind (2018). Which knowledge? An examination of the knowledge at play in physiotherapy with children. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 34(10), s. 773–782. doi: 10.1080/09593985.2018.1423654.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). How knowledge is constructed and exchanged in virtual communities of physicians: Qualitative study of Mindlines Online. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 20(2), s. 1–14. doi: 10.2196/jmir.8325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahlsen, Birgitte; Mengshoel, Anne Marit; Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Physiotherapists as detectives: Investigating clues and plots in the clinical encounter. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 44(1), s. 40–45. doi: 10.1136/medhum-2017-011229.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Ottersen, Ole Petter (2017). The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. The Lancet. ISSN 0140-6736. 389(10067), s. 365–365. doi: 10.1016/S0140-6736%2817%2930152-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Robinson, Hilde Stendal & Engebretsen, Eivind (2017). A phenomenological and critical examination of knowledge expressed and exchanged in physiotherapy with children. European Journal of Physiotherapy. ISSN 2167-9169. 19, s. 36–38. doi: 10.1080/21679169.2017.1381326. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Innføring av "kunnskapsbasert medisin" i norsk medisinsk diskurs. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 441–467. doi: 10.4045/tidsskr.18.0524.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Evidens – en modern fundamentalism? DIVAN Tidsrift för kultur och psykoanalys.. ISSN 1101-1408. 1(2).
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Cultural crossings of care: An appeal to the medical humanities. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 44(1), s. 55–58. doi: 10.1136/medhum-2017-011263. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2017). ‘Working is out of the question’: a qualitative text analysis of medical certificates of disability. BMC Family Practice. ISSN 1471-2296. 18(55). doi: 10.1186/s12875-017-0627-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2017). Has evidence-based medicine ever been modern? A Latour-inspired understanding of a changing EBM. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 23(5), s. 964–970. doi: 10.1111/jep.12752. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engebretsen, Eivind; Sandset, Tony Joakim & Ødemark, John (2017). Expanding the knowledge translation metaphor. Health Research Policy and Systems. ISSN 1478-4505. doi: 10.1186/s12961-017-0184-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2017). Measuring the Pure Patient Experience—Exploring the Theoretical Underpinnings of Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). I McClimans, Leah (Red.), Measurement in Medicine. Philosophical Essays on Assessment and Evaluation. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-78348-847-6.
 • Juritzen, Truls Ingvar; Søberg, Helene L.; Røe, Cecilie; Sæbu, Martin; Engen, Grace & Bliksvær, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The one or the many: quantified subjectivity and aggregated uniqueness in qualitative rehabilitation research. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 27(1), s. 51–59. doi: 10.1177/1049732316668297.
 • Askheim, Clemet; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2017). Who cares? The lost legacy of Archie Cochrane. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 43(1), s. 41–46. doi: 10.1136/medhum-2016-011037. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engen, Grace; Sæbu, Martin; Juritzen, Truls I; Bliksvær, Trond; Engebretsen, Eivind & Søberg, Helene L. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A Systematic Review of Rehabilitation Interventions Aimed at Improving Participation in Life Domains for Young Adults with Disabilities. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. ISSN 2329-9096.
 • Engebretsen, Eivind (2016). Translations of the body and translational embodiment in Théophraste Renaudot's La Présence des Absens ou facile moyen de rendre présent au Médecin l'estat d'un malade absent (1642). Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 72, s. 129–148.
 • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 38(8), s. 1379–1395. doi: 10.1111/1467-9566.12481.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Wieringa, Sietse & Greenhalgh, Trish (2016). Uncertainty and objectivity in clinical decision making: a clinical case in emergency medicine. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 19(4), s. 595–603. doi: 10.1007/s11019-016-9714-5.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Das, Sarthak; Farmer, Paul & Ottersen, Ole Petter (2016). Paradoxes of sustainability with consequences for health. The Lancet Global Health. ISSN 2572-116X. 4(4), s. e225–e226. doi: 10.1016/S2214-109X%2816%2900038-3.
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2016). Unpacking knowledge translation in participatory research: a micro-level study. Journal of Health Services Research and Policy. ISSN 1355-8196. 21(4), s. 217–222. doi: 10.1177/1355819616635683.
 • Engen, Grace; Saebu, Martin; Juritzen, Truls I; Bliksvær, Trond; Engebretsen, Eivind & Soberg, Helene L. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A Systematic Review of Rehabilitation Interventions Targeting Participation in Young Adults with Disabilities. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. ISSN 2329-9096.
 • Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind & Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health. ISSN 1363-4593. 20(6), s. 559–577. doi: 10.1177/1363459315596798.
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis . Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). ISSN 1925-4040. doi: 10.5430/jnep.v6n3p106. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Engebretsen, Eivind & Baker, Mona (2022). Rethinking Evidence in the Time of Pandemics - Scientific vs Narrative Rationality and Medical Knowledge Practices. Cambridge University Press. ISBN 9781316516607. 108 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandset, Tony Joakim; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2020). Sustainable Sexual Health Analysing the Implementation of the SDGs. Routledge. ISBN 9780367179076. 134 s.
 • Knoll, Bente; Bustelo, Maria; Engebretsen, Eivind; Sandström, Ulf & de Cheveigné, Suzanne (2017). Interim Evaluation: Gender equality as a crosscutting issue in Horizon 2020. European Commission. ISBN 978-92-79-70171-9. 71 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Lars E. F.; Engebretsen, Eivind; Hughes, Gemma Lucille; Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve & Haldar, Marit (2021). Protocol for ‘virtual presence’: a qualitative study of the cultural dialectic between loneliness and technology. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047157.
 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). Vaccine inequities expose fault lines in North-South collaboration. University World News.
 • Aryeetey, Ernest; Engebretsen, Eivind; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter & Stølen, Svein (2020). A step backwards in the fight against global vaccine inequities. The Lancet. ISSN 0140-6736. 397(10268). doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2932596-4.
 • Engebretsen, Eivind (2020). John Ødemark Professor. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Gladhaug, Ivar Prydz & Engebretsen, Eivind (2020). Unyansert oppgjør med fortiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ottersen, Ole Petter & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 puts the Sustainable Development Goals center stage. Nature Medicine. ISSN 1078-8956. doi: 10.1038/s41591-020-1094-y.
 • Engebretsen, Eivind & Gladhaug, Ivar Prydz (2020). Er det plass til et sykepleievitenskapelig fagmiljø på et medisinsk fakultet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 and sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization. ISSN 0042-9686. 98(10). doi: 10.2471/BLT.20.263533.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). Skyter seg selv i foten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). En bærekraftig livspolitikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandset, Tony Joakim; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind & Engebretsen, Eivind (2020). What we need is a sustainable politics of life . The Lancet. ISSN 0140-6736. doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2931378-7.
 • Engebretsen, Eivind (2018). Evidence-based medicine and the irreducible singularity of being - Julia Kristeva’s contribution to the medical humanities .
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Closing lecture.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Cultural crossings of care (opening lecture).
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(14), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.18.0524.
 • Ødemark, John; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Moro, Marie Rose (2018). Medisinen og menneskevitenskapene. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit & Beisland, Elisabeth Grov [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen & Elisabeth Grov, Beisland [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Knowledge Translation (KT) as Bio-textual Crossings.
 • Løvgren, André; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind; Røssberg, Jan Ivar & Ulberg, Randi (2017). Adolescents’ experience of change in psychodynamic therapy; a qualitative study.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Translating Translation - Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2017). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/Kunnskapsbasert_medisin.
 • Engebretsen, Eivind (2017). Open Science and the Interfaces between Science, Social Science and the Humanities.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Extensions of Translation & Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Greenhalgh, Trisha; Annandale, Ellen; Ashcroft, Richard; Barlow, James; Black, Nick & Bleakley, Alan [Vis alle 76 forfattere av denne artikkelen] (2016). An open letter to the BMJ editors on qualitative research. The BMJ. ISSN 1756-1833. 352:i563. doi: 10.1136/bmj.i563.
 • Engebretsen, Eivind (2015). Foreslår filosofisk system i legepraksisen. [Internett]. Forskning.no.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog.
 • Engebretsen, Eivind (2015). Powerful Concepts in Global Health.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 17. sep. 2022 12:41