English version of this page

Frivilllig avslutning

Av og til kan det oppstå situasjoner som gjør at kandidater ønsker å slutte på ph.d.-programmet før de har fullført ph.d.-graden, ref. §5.4 Avslutning før avtalt tid.

Ved frivillig avslutning på ph.d.-programmet skal det fastsettes skriftlig på skjema (docx) hvordan eventuelle ansettelses­forhold, finansiering, rettigheter til resultater osv. skal ordnes. 

Signert skjema sendes til: postmottak@medisin.uio.no

Skjema

Publisert 15. feb. 2021 12:19 - Sist endret 15. juni 2022 14:23