English version of this page

Varsling om kritikkverdige forhold

UiO skal være et trygt og inkluderende arbeidssted for deg. Dersom du opplever kritikkverdige forhold eller adferd ved UiO, ønsker vi at du sier ifra om dette.

Er du ph.d.-kandidat?

  • Du kan varsle muntlig eller skriftlig til din nærmeste leder eller overordnet leder.
  • Er du ansatt ved UiO kan du varsle skriftlig gjennom varsligssystemet for ansatte.
  • Hvis du ikke er ansatt ved UiO kan du varsle skriftlig gjennom Si fra-systemet for studenter.
  • Ph.d.-kandidater kan også varsle via verneombudet, tillitsvalgt eller annen rådgiver.

Varsling for ansatte ved UiO

Les mer om hva varsling er og hvordan du kan varsle på UiOs sider om varsling.

Si fra - vi lytter!

Informasjon om Si fra-systemet og Si fra-portalen.

 

Publisert 6. apr. 2021 10:31 - Sist endret 22. sep. 2022 13:34