English version of this page

Utenlandsopphold - Ph.d.

Ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av datainnsamling, metodeutvikling eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet. 

Kandidaten må skaffe finansiering til oppholdet, i samarbeid med veileder.

Fakultetet oppfordrer deg som kandidat til å orientere deg internasjonalt. Internasjonal erfaring vil være avgjørende for senere muligheter for ansettelse i en vitenskapelig stilling og for muligheter for ekstern prosjektfinansiering. Utenlandsopphold gir deg verdifull erfaring og anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

Du må diskutere med veileder når du bør planlegge for utenlandsopphold.

De vanligste typene utenlandsopphold for forskere innenfor medisin og helsefag er:

  • gjesteforskeropphold (korte: 2 uker til 3 mnd, lengre: 3-12 mnd).
  • opphold hos ekstern veileder
  • konferansedeltakelse
  • kurs- eller seminardeltakelse

UiO deltar i internasjonalt forskningssamarbeid (på engelsk) både gjennom bilatere avtaler, EU, og egne samarbeidsavtaler. Forskergruppene ved Det medisinske fakultetet samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med administrasjonen på ph.d.-programmet i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler - Cotutelle avtaler

Samveiledning av en doktorgradsavhandling skal utføres innenfor rammen av en egen avtale mellom de samarbeidende institusjonene, og skal inkludere en rammeavtale og en individuell avtale.

Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad. Slike avtaler utarbeides i samarbeid med fakultetet.

Kontakt administrasjonen på ph.d.-programmet for å forhøre deg om mulighetene for å inngå en samveiledningsavtale.

Retningslinjer for internasjonale samveiledningsavtaler (UiO)

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 30. apr. 2021 10:46