English version of this page

Kjernefasilitet for stordyrforskning

Vi hjelper forskere som ønsker å gjøre forsøk på store dyr.

Fra operasjonssalen

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Vi ønsker å gjøre forsøk på store dyr oppnåelig for forskere som ikke til daglig arbeider med slike dyr. Hos oss kan de som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller få hjelp til dette.

Utstyr og tjenester

Vi tilbyr bruk av fasiliteter (operasjonssal med utstyr), og kan bidra med kompetanse og hjelp for planlegging og gjennomføring av forsøk på gris, inkl. spedgris, kanin og hund.

Vi har state-of-the-art utstyr og høy kompetanse.

Forskerne ved kjernefasiliteten har stor erfaring innen kardiovaskulær fysiologi og patofysiologi, gastrointestinal fysiologi/patofysiologi, sepsis, og cerebral ischemi. Vi arbeider også for å etablere metodologi og service for genoverføring på store dyr og for å etablere og validere nye sykdomsmodeller.

Kjernefasiliteten yter service på like betingelser for alle forskere innen Helse Sør-Øst sitt virksomhetsområde, inklusive forskere fra Universitetet i Oslo. Det innebærer lik prioritering av regionale og lokale brukere og lik prisberegning.

Kjernefasilitet for stordyrforskning er en regional teknologisk kjernefasilitet støttet av Helse Sør-Øst RHF.

Plassering

Kjernefasiliteten består av to noder ved Oslo Universitetssykehus, en på Gaustad og en på Ullevål. De befinner seg på:

  • Operasjonsavdelingen ved Institutt for kirurgisk forskning, Gaustad
  • Operasjonsavdelingen ved Seksjon for preklinisk fysiologi, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål

Nodene har stort sett likt kompetanseområde. Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller kan ta kontakt med lederne for en av de to nodene for mer informasjon og evt. avtale om prosjektmøte.

Mer informasjon

For mer informasjon, se våre engelske nettsider (OUS)

Kjernefasilitetsledere

Publisert 14. sep. 2018 14:03 - Sist endret 5. des. 2022 10:04