English version of this page

Kjernefasilitet for flowcytometri

Kjernefasiliteten for flowcytometri tilbyr tjenester innen flowcytometriske analyser og cellesortering.

To flowcytometri dotplots

Illustrasjon: Idun Dale Rein

Tjenester

Vi tilbyr en serie tjenster innen flowcytometrisk prøveanalyse og cellesortering. Vi kan og stille med ekspertise innen instrumentering, software, og forskjellige flowcytometriprotokoller.

Cellesortering

Fasiliteten tilbyr sortering av celler, bakterier, kromosomer, kuler og andre mikroorganismer. Sorteringen er basert på lysspredning og fluorescerende markører. Vi kan sortere for uttrykk av antigen, DNA-innhold, cellefunksjon eller en kombinasjon av disse. Celler kan også sorteres for å gi subpopulasjoner av RNA, for proteinekstraksjon, og for morfologiske analyser.

Cellesorteringen kan skje under sterile betingelser og med høy grad av renhet, slik at cellene kan dyrkes videre. De sorterte cellene kan samles i reagensrør (1-4 stk), eller distribueres som enkeltceller i dyrkningsplater eller på slides.

Vi bistår også med opplæring og assistanse, samt med teknisk ekspertise

Brukerne er primært forskere i Helse Sør-Øst-regionen, men også andre oppfordres til å bruke fasiliteten.

Plassering

Fasiliteten er fordelt på tre noder, på Montebello, Gaustad og Ullevål.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS)

Ledelse

Publisert 4. mars 2016 11:09 - Sist endret 5. okt. 2021 12:43