English version of this page

Elektronmikroskopisk laboratorium

Elektronmikroskopisk laboratorium er en kjernefasilitet ved IMB som tilbyr avanserte transminsjonselektronmikroskopiske (TEM) tjenester. Vår ekspertise baseres på 40 års erfaring med å anvende elektronmikroskopiske teknikker i biomedisinsk forskning.

Elektronmikroskopbilder av Akvaporin-4 (AQP4) immunogullmerking i en musemodell av hjerneslag.

Elektronmikroskopbilder av Akvaporin-4 (AQP4) immunogullmerking i en musemodell av hjerneslag. (a) Lav AQP4 immunmerking som er jevnt fordelt i alle cellemembrandomenene til astrocytter (grønn) nær en blodåre i infarktkjernen, (b) Sterk AQP4 immunmerking i en astrocytt utløper (grønt) som omgir en blodåre i infarkt grensesonen. Det er like sterk AQP4 immunmerking i astrocyttmembranen som peker mot karret (pil) som membranen som peker mot nevropil (pilhode), (c) Bildet fra et område kontralateralt til infarkt (friskt vev) viser sterk tetthet av AQP4 kun i astrocyttmembranen som peker mot kar, slik det skal være. Forskjellen på AQP4 immunmerkingen i figur b og c kan kun detekteres med presisjon og kvantiteres med elektronmikroskopisk immunogullmerking. Modifisert fra: Banitalebi et al. Disassembly and Mislocalization of AQP4 in Incipient Scar Formation after Experimental Stroke. Int. J. Mol. (2022). doi: 10.3390/ijms23031117

TEM gir detaljert kunnskap om lokalisering av molekyler, struktur og morfologi i biologisk materiale på nanometer nivå. Vi har lang erfaring med pre- og postinnstøpingsteknikker. God ultrastruktur og kvalitet på immunmerking er vår hovedkompetanse.

Med avanserte teknikker, som immunogullcytokjemi, kan vi lokalisere og kvantifisere molekyler i biologiske prøver. For kvantifisering av gullpartiklene bruker vi en programvare skreddersydd for vårt bruk.

Immunogull elektronmikroskopi av glutamat aspartat transportør (GLAST) type A pericytter (grønn) i ryggmarg hos mus.
(a-c) Immunogull elektronmikroskopi av type A pericytter (grønn) i ryggmarg hos mus. Disse cellene migrerer ut av karveggen ved skade og deltar aktivt i arrdannelse (scar). I denne musemodellen uttrykker type A pericytter Rødt fluorescerende protein (RFP) og et antistoff mot RFP ble brukt etterfulgt av sekundærantistoff konjugert til gullpartikler for å studere de ultrastrukturelle egenskapene til disse celler. Scale bar: 2 µm (a,c) og 1 µm (b). Kilde: Dias et al. Pericyte-derived fibrotic scarring is conserved across diverse central nervous system lesions. Nature Communications 12, 5501 (2021). doi: 10.1038/s41467-021-25585-5

Utstyr

Kjernefasiliteten har to elektronmikroskoper fra FEI Company

  • Tecnai G2 Spirit BioTwin
  • Tecnai 12 BioTwin (upgraded to G2)

Begge er utstyrt med en fullt motorisert datastyrt plattform og et Veleta 2kX2k CCD kamera. Kameraet har iTEM software fra Olympus Soft Imaging Solutions for digitale bilder.

Tilgjengelige specimen-holdere

  • Standard single tilt holder
  • Double tilt holder
  • Rotation holder
  • Multiple specimen holder
  • Gatan Cryo holder

“Vi er sannsynligvis verdens mest siterte elektronmikroskop-lab innen nevrovitenskap.”

Les mer i artikkelen De ser cellenes innerste hemmeligheter

Publikasjoner

Se publikasjoner 2017-2022 (in english)

Tjenester og priser

Bashir Hakim, vår service ingeniør, tilbyr opplæring og assistanse, samt teknisk vedlikehold av mikroskopene.

Vår tekniske ekspertise dekker mange forskjellige teknikker og kan tilpasses individuelle prosjekter. Metodene inkluderer preparering av biologiske prøver i forskjellige resiner, som Lowicryl® HM20, med et nytt automatisert frysesubstitusjonssystem (Leica EM AFS2), og Durcupan.

I tillegg tilbyr vi skjæring av snitt på ultramikrotom, merking med immunogull, analyse og opplæring i metodene.

Se vår prisliste for mer informasjon om service og priser

Våre tjenester er tilgjengelig for forskere ved UiO, OUS, Helse Sør-Øst, eksterne bedrifter og forskergrupper nasjonalt og internasjonalt. 

Booking

Kontakt

Fasilitetsleder

Mahmood Amiry-Moghaddam

Ansatte

Besøksadresse

Rom 0351
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
0372 OSLO

Postadresse

PB 1105 Blindern
0317 OSLO

Publisert 24. feb. 2017 11:07 - Sist endret 26. okt. 2022 12:02