English version of this page

Elektronmikroskopisk laboratorium

Elektronmikroskopisk laboratorium er en kjernefasilitet som tilbyr transmisjonselektronmikroskopi.

Foto av mikroskopiutstyr

Elektronmikroskopifasiliteten. Foto: Gunnar F. Lothe, UiO

Elektronmikroskopilaboratoriet er en teknologiplatform med spisskompetanse innen biologisk transmisjonselektronmikroskopi. Vi har forskere og ingeniører med over 30 års teknisk og vitenskapelig erfaring

Utstyr og Tjenester

Vi har to elektronmikroskoper som kan brukes av eksterne brukere etter gjennomgått opplæring. Til preparering av biologisk materiale til elektronmikroskopisk analyse og immunogull histokjemi har vi en Leica AFS freeze substitution maskin. Vi har og tre ultramikrotomer.

Tjenestene våre er tilgjengelige for forskningsgrupper ved UiO, OUS og Helse Sør-Øst, samt deres eksterne samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt.

Plassering

Du finner oss på Seksjon for anatomi, Domus Medica

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider.

 

 

Publisert 24. feb. 2017 11:07 - Sist endret 27. mars 2017 10:51