English version of this page

Kjernefasilitet for strukturbiologi

Vi tilbyr tjenester innen produksjon og karakterisering av proteiner og andre molekyler.

Modell av proteinstruktur

Illustrasjon: Colourbox

Tjenester

Kjernefasilitet for strukturbiologi tilbyr en rekke ulike tjenester tilknyttet strukturbiologi.

Vi kan bistå med uttrykk og rensing av rekombinante proteiner, krystalliseringsscreening, strukturbestemmelser av proteiner og proteinkomplekser ved hjelp av røntgenkrystallografi og BioSAXS, samt strukturmodellering av proteiner og proteininteraksjoner.

Vi har også en rekke instrumenter for proteinkarakterisering og undersøkelser av protein-ligand og protein-protein komplekser, inkludert mikroskala termoforese (MST), isoterm kalorimetri (ITC) og fra høsten 2016 også surface plasmon resonance (SPR).

Kjernefasiliteten kan og bistå med bioinformatikkanalyser, med vekt på tolking av kliniske data ut fra kunnskap om proteinstrukturer og proteininteraksjoner.

Vi tilbyr også virtuell screening av større molekylbiblioteker for medikamentutviklingsprosjekter.

Brukerne er forskere ved institusjoner tilhørende Helse Sør-Øst, forskningsgrupper ved andre institusjoner i regionen, som UiO, NMBU, Veterinærinstituttet, samt industrielle partnere.

Plassering

Kjernefasilteten ligger ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS).

Kjernefasilitetsleder

Bjørn Dalhus

Publisert 8. mars 2016 10:24 - Sist endret 5. okt. 2021 12:30