English version of this page

Norsk sekvenseringssenter (NSC)

Vi tilbyr tjenester innen DNA sekvensering.

Modell av DNA-heliks

Illustrasjon: Colourbox

Tjenester

NSC er en nasjonal teknologisk kjernefasilitet.

Vi tilbyr sekvensering på Illumina HiSeq X, 4000, 3000, 2500, NextSeq 500, MiSeq og PacBio RS II instrumenter, og kan utføre mange forskjellige high-throughput sekvenseringsprotokoller.

Plassering

Vi er et samarbeid mellom sekvenseringsplattformene på Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Universitetet i Oslo.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider.

Kjernefasilitetsledere

Publisert 26. feb. 2016 14:06 - Sist endret 27. sep. 2021 12:11