English version of this page

Kjernefasilitet for translasjonell MRI neuroimaging

Vi tilbyr state-of-the-art MRI-tjenester for hjerneforskning.

MR-skanner

Foto: Frode A. Tuvnes

Tjenester

Vi gir råd om forskningsdesign og metode, gir tilgang til skanner og kan bidra med dataanalyse etter avtale. Det tilbys også et kontor for gjennomføring av intervjuer.

Vi har en GE Signa Premier 3.0T MRI-skanner. Skanneren er utstyrt med bl.a. 48- og 32-kanalers hodespoler.

I tillegg tilbyr vi integrert eksperimentelt utstyr som MR-kompatibelt EEG-utstyr og et oppsett for fMRI-eksperimenter for både visuelle og auditive stimuli i tillegg til responsutstyr.

Vi gjennomfører rutinemessig kvalitetssikring av MR-data og følger opp prosjektene underveis.

Plassering

Vi befinner oss på Ullevål sykehus.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS).

Kjernefasilitetsledere

Publisert 8. mars 2016 10:25 - Sist endret 11. mai 2022 13:33