English version of this page

Avansert lysmikroskopi

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi, laser capture mikroskopi, total intern refleksjonsmikroskopi (TIRF), fotokinetikk og bildeanalyse.

Fargerikt mikroskopbilde.

Illustrasjon: Vigdis Sørensen

Organisasjon

Kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi har flere noder. 

Gaustadnoden tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi, laser capture mikroskopi, mikroskopi med multibrønnsplater (high-content imaging) og bildeanalyse.

Montebellonoden tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi (SIM og STORM), mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, total intern refleksjonsmikroskopi (TIRF) og fotokinetikk. Vi tilbyr også opplæring i avansert mikroskopi og gir tilgang til avansert software for bildeanalyse.

Gaustadnoden

Vi på gaustadnoden yter service til brukere ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Universitetet i Oslo (UiO), Helse Sør-Øst samt eksterne brukere.

Vi befinner oss i 4. etasje i SINTEF bygget, Forskningsveien 1. Brukere må registreres i resepsjonen ved ankomst. Laser Capture Microdissection mikroskopet er fortsatt plassert på avdeling for farmakologi i A3 bygget på Rikshospitalet.

Ledelse

Montebellonoden 

Vi på montebellonoden yter service til lokale og regionale brukere fra Helse Sør-Øst. Vi tilbyr også opplæring i avansert mikroskopi og gir tilgang til avansert software for bildeanalyse.

Vi befinner oss på Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet. Du finner oss i 6. etasje i K-bygget, på rommene K06001, K06002, K06018 og K06020.

Ledelse

Mer informasjon

For mer informasjon om de forskjellige nodene, gå til våre engelske nettsider (OUS)

I samarbeid med

Oslo University Hospital

 

Publisert 18. feb. 2022 13:44 - Sist endret 21. feb. 2022 12:21