English version of this page

Kjernefasilitet for humane pluripotente stamceller

Vi tilbyr hjelp med humane ES og iPS cellelinjer.

Laboratoriearbeid, celledyrkning

Foto: Gunnar Lothe/UiO

Tjenester

Nasjonal kjernefasilitet for produksjon og karakterisering av humane pluripotente stamceller forsyner forskere over hele landet med humane ES og iPS cellelinjer. Vi bistår også forskere som selv vil etablere og karakterisere ES og iPS cellelinjer.

Vi tilbyr blant annet bistand til hES celledyrkning, produksjon av iPS celler, mykoplasmatesting, flowcytometri, sortering av celler og bruk av diverse utstyr som konfokalmikroskop, viruslab og variabel oksygen enhet.

Plassering

Vi er en del av Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Fysisk plassering er på Institutt for medisinske basalfag (IMB), avdeling for biokjemi, på Domus Medica, Rikshospitalet, Gaustad.

Mer informasjon

For mer informasjon, se våre egne sider (engelsk).

Publisert 9. feb. 2016 11:26 - Sist endret 2. des. 2019 09:16