English version of this page

Kjernefasilitet for humane pluripotente stamceller

Vi assisterer forskere med produksjon, karakterisering og differensiering av humane pluripotente stamceller

Konfokalbilder av iPS celler og differensierte celler

Tjenester

Kjernefasiliteten for Humane Pluripotente Stamceller tilbyr tjenester til forskning på humane ES og iPS celler. Vi utfører reprogrammering fra hudceller og blodceller til iPS cellelinjer fra pasienter og friske donorer, f.eks. til in vitro sykdomsmodellering.  Vi har ferdig etablerte ES cellelinjer og en stor bank med iPS cellelinjer etablert gjennom REK godkjente prosjekter.

Vi kan tilby

 • reprogrammering av hiPS celler fra hudbiopsier og blod
 • karakterisering av hES og hiPS celler (uttrykk av pluripotente markører, embryoid body)
 • opplæring og assistanse i kultivering av hES og hiPS celler
 • langtidslagring av fibroblaster og hiPS celler
 • mykoplasmatesting (alle typer celler)
 • bruk av cellelab, karantenelab, BSL2 klassifisert viruslab og oksygen kontrollert celledyrkingsenhet
 • differensiering av spesifikke celletyper fra hES og iPS celler
 • strategisk planlegging av reprogrammeringsforsøk og in vitro sykdomsmodeller
 • utstyr for celle-karakterisering (qPCR, flow cytometri og bruker-tilgjengelig konfokal mikroskop)
   

Priser

Detaljert liste over tjenester og priser (ous.no)

Ved forespørsler til Kjernefasilitet for humane pluripotente stamceller vennligst bruk vedlagte skjema og send det til corefacility@medisin.uio.no

Plassering

Fysisk plassering er på Institutt for medisinske basalfag (IMB), avdeling for biokjemi, på Domus Medica, Rikshospitalet, Gaustad. Vi er en del av Nasjonalt senter for stamcelleforskning.

Har du spørsmål?

Epost

corefacility@medisin.uio.no

Daglig leder

Hege Brincker Fjerdingstad (epost)

Mer informasjon

For mer informasjon, se våre egne sider på OUS (engelsk).

Publisert 9. feb. 2016 11:26 - Sist endret 14. sep. 2022 11:10