English version of this page

Kjernefasilitet for sebrafisk

Sebrafiskfasiliteten tilbyr hjelp med fiskehold, avl og bruk av spesialinstrumenter for forsking på sebrafisk.

Sebrafisk

Foto: Thierry Marysael

Tjenester

Vi har tanker til fiskehold og egne tanker til bruk ved generering/regenerering av fiskelinjer. Disse kan leies ut til forskere ved UiO og andre forskningsinstitusjoner. Vi har tilhørende paringstanker, tre stk iSPAWN for storproduksjon av synkroniserte egg, nett etc. til fritt bruk.

I tillegg har vi utstyr til leie for

  • Mikroinjeksjon
  • Adferdstracking og kjemisk screening
  • Vertebrate Automatic Screening Technology, muliggjør 360° manipulering av sebrafisklarver
  • Kommer: EEG-rigg til måling av hjernebølger og Calcium Imaging

Kjernefasilitetens personale har kompetanse innenfor akvakultur, fiskehelse, screening og karakterisering av nye linjer, GMO, 360° live-imaging av larver, kjemisk screening, adferdssporing og mikroinjeksjon (automatisk/manuell).

Forskere kan komme til oss og gjøre arbeidet selv, eller kjøpe tjenester/analyser.

Plassering

Vi befinner oss i bygg E, forskningsparken.

For mer informasjon, se våre engelske sider.

Publisert 29. mars 2016 13:42 - Sist endret 1. nov. 2021 10:40