English version of this page

Kjernefasilitet for bioinformatikk

Kjernefasilitet for bioinformatikk spesialiserer seg på analyse av biologiske data.

Foto av de ansatte ved fasiliteten

Foto: Eivind Hovig

Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen alle områder av bioinformatikk.

Vi tilbyr analyse av sekvenser, dypsekvenseringsdata, proteinstruktur, DNA-variasjon og mikromatriser (microarrays). Vi analyserer også genetisk kobling og genassosiasjon, og vi gjør statistiske analyser innen genomikk.

Videre gir fasiliteten tilgang til databaser og nettjenester.

Brukerne våre er forskere ved Universitetet i Oslo og andre institusjoner. 

Plassering

Vi har kontorer på to steder: på Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, og på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Fasiliteten samarbeider tett med Den norske bioinformatikkplattformen (engelsk).

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS).

Ledelse

Publisert 26. feb. 2016 10:48 - Sist endret 5. okt. 2021 11:35