Hvordan bli en kjernefasilitet?

Har du en tjeneste som kanskje kan få status som kjernefasilitet?

Kjernefasiliteter er forskningsinfrastruktur som oppfyller følgende kriterier

  • Gjør tilgjengelig, eller bidrar med analyser fra, særlig avansert og kostbart vitenskapelig utstyr som ikke finnes allment tilgjengelig i forskningsmiljøene, og legitimeres i stor grad av etterspørsel og brukermasse utenfor eier av fasiliteten.
  • Krever spisskompetent personell for drift og service; spesialkompetansen må dokumenteres for eksempel gjennom dette personellets forskningsaktivitet. 
  • Kan unntaksvis være rene kompetanseplattformer (spesialkompetanse uten avansert kostbart utstyr) når etterspørsel etter kompetansen er utstrakt og særskilt viktig for forskningsaktiviteten – et eksempel på dette er for tiden Computational Life Science.
  • Har påtatt seg en forpliktelse til å tilby avanserte/ høyspesialiserte analyser uten automatisk å ha krav om medforfatterskap (men dette kan vurderes etter Vancouver-reglene når bidraget innebærer videreutvikling utover standard analyseoppsett).
  • Nasjonal forskningsinfrastruktur defineres automatisk som kjernefasilitet.
  • Kjernefasiliteten er vurdert å fylle et behov utfra Fagrådets vurderinger.
Publisert 30. aug. 2016 12:47 - Sist endret 14. sep. 2021 14:59