English version of this page

Kjernefasilitet for preklinisk MR, Ullevål

Vi tilbyr ikke-invasiv bildetagning og høyoppløselig magnetisk ressonans spektroskopi.

Illustrasjon med MR-bilder

Illustrasjon: Emil Espe

Ullevålnoden er en av to noder som utgjør kjernefasilitet for preklinisk MR. Den andre noden ligger på Montebello.

Tjenester

Vi har en Agilent 9.4 T MR scanner forbeholdt dyreforsøk. Den muliggjør unik ikke-invasiv bildetagning. 

Instrumentet kan blant annet gjøre superior spatial and temporal resolution imaging, som ikke kan oppnås ved annen instrumentering. Det er også ideelt for høyoppløselig magnetisk ressonans spektroskopi (MRS). Dette gir oss et ikke-invasivt vindu inn til cellenes metabolisme in vivo.

Vi har et velutstyrt operasjonsrom der dyrene kan forberedes til MR undersøkelse.

Vår primæraktivitet er kardiovaskulære studier i mus og rotte, men vi gjør også forsøk i andre organsystemer.

Brukere våre er forskere både innenfor og utenfor helseregionen.

Plassering

Scanneren befinner seg på dyreavdelingen på Ullevål sykehus.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider.

Publisert 4. mars 2016 13:29 - Sist endret 5. juli 2021 13:18