Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten

Funksjonell persontilpasset medisin handler om å dyrke pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsette legemidler og se hvilke som virker.

Et knust egg.

Det enkle er ofte det beste. Ilustrasjon: Colourbox

Det er flere veier til Rom. Noen ganger er det lurt å analysere og beregne før du skrider til verket. Andre ganger må du bare hive deg ut i det.   

Tenk deg at du skal knuse et egg. Hvordan ville du beregne om det knuser når du slipper det i gulvet? Ved å måle størrelsen på det? Tykkelsen på skallet? Avstanden fra egget til gulvet? Eller – er det ikke egentlig enklere å droppe beregningene, slippe egget i gulvet og se hva som skjer?

En såpass direkte fremgangsmåte kan også brukes når det er kreftceller vi vil bli av med. 

I stedet for å gjøre genetiske tester og analysere mutasjoner, kan vi velge en mer direkte tilnærming. Vi kan dyrke kreftceller utenfor kroppen og behandle dem med legemidler for å finne de som effektivt dreper cellene.

Begge disse fremgangsmåtene er persontilpasset medisin, den siste kalles funksjonell persontilpasset medisin.

Persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin, også kjent som presisjonsmedisin, betyr at legen velger den behandlingen som er best for pasienten basert på egenskaper til kreftcellene hos den enkelte pasient.

Selv om begrepet «persontilpasset medisin» er relativt nytt, har konseptet blitt praktisert i lang tid. Det er samme tankegang som benyttes ved blodoverføring. Vi får ikke blod fra en tilfeldig donor. I stedet blir blodtypen hos pasienten og donoren matchet slik at det ikke oppstår komplikasjoner.

Mer enn gener og mutasjoner

Det er mange tilnærminger til persontilpasset medisin.

Innenfor kreftfeltet blir persontilpasset medisin vanligvis forbundet med genetikk. Ved å identifisere mutasjoner kan man få en bedre forståelse av sykdommen og kanskje finne nye mål for behandling.

Dette har vært vellykket, men strategien har også sine begrensninger:

  • Analysene tar lang tid. Kreften kan derfor utvikle og forandre seg før resultatene er klare
  • Det finnes få medisiner som «passer til» genetiske mutasjoner og som er godkjent for behandling
  • Noen mutasjoner finnes bare i en liten andel pasienter, og dermed vil få pasienter ha nytte av analysene

For å kunne tilby persontilpasset medisin til flere pasienter må vi ta i bruk metoder som kan komplementere genetikken. Funksjonell persontilpasset medisin er et lovende alternativ.

Hva er funksjonell persontilpasset medisin?

Funksjonell persontilpasset medisin kjennetegnes ved at man utfører funksjonelle forsøk for å identifisere persontilpasset behandling.

Fremgangsmåten kan oppsummeres slik:

  1. Tilsett legemidler til levende kreftceller utenfor kroppen
  2. Undersøk om cellene dør av behandlingen
  3. Finn ut om legemidlene som er effektive utenfor kroppen også er effektive i pasienten
Tegnet illustrasjon av punktene i teksten.
Illustrasjon: Sigrid Skånland

Moderne tilnærming til blodkreft?

Vår forskningsgruppe studerer funksjonell persontilpasset medisin i blodkreft, spesielt kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og myelomatose. Vi undersøker hvilke legemidler som dreper kreftcellene, om det lønner seg å kombinere flere legemidler, og om vi kan redusere medisindosene og likevel beholde effekten. Ved å skreddersy behandlingen vil pasienten skånes for behandling som ikke virker, mens redusert dose vil gi færre bivirkninger. På sikt håper vi å kunne tilby persontilpasset kreftbehandling til pasienter med blodkreft.

Vil du vite mer?

Dersom du er interessert i mer informasjon om funksjonell persontilpasset medisin kan du besøke nettsiden til The Society for Functional Precision Medicine

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: kreft, persontilpasset medisin Av Sigrid Skånland
Publisert 3. sep. 2019 10:12 - Sist endret 18. okt. 2021 13:52
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her