Ti viktige fakta om tykktarmskreft

Tykktarmskreft er en av kreftformene som øker mest i Norge og det snakkes og skrives mye om denne kreftformen. 

Blå sløyfe

I dag, 4. februar, markeres den internasjonale kreftdagen. Med en stadig økende andel eldre i befolkningen, og det faktum at risikoen for kreft øker med alderen, tegner det seg et bilde av Norge med stadig flere som vil rammes av kreft i årene som kommer. Norge er i likhet med fleste andre industriland, høyt oppe på kreftstatistikken selv om man justerer for alderssammensetningen.

Her har vi samlet ti viktige fakta om tykktarmskreft: 

  1. Omtrent 4500 nye tilfeller av tykk- og endetarmskreft (tarmkreft) påvises i Norge hvert år (1).
  2. Norge har nå høyest forekomst av tykktarmskreft i Norden. Femårs-overlevelsen for tarmkreft for menn er 60% og for kvinner 65%.
  3. I løpet av de siste 60 årene har tarmkreftforekomsten nærmest tredoblet seg i Norge. Hva dette skyldes, vet man ikke sikkert.
  4. Kvinner og menn i Norge rammes omtrent like ofte, men norske kvinner topper statistikken for tarmkreft på verdensbasis.
  5. De fleste tilfeller av tarmkreft har vi ingen forklaring på og de er sporadiske, dvs. at det ikke foreligger noen kjent familiær opphopning (2).
  6. Flere livsstilsfaktorer er assosiert med økt risiko for tarmkreft. Blant disse er alkohol, røyking og inntak av prosessert rødt kjøtt (3)(4). I tillegg vil tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, gi lett økt risiko for tarmkreft etter mange års sykdom.
  7. De fleste tilfeller av tarmkreft utvikler seg fra en bestemt type polypper (adenomer) i tarmen. Polypper er vorteliknende utvekster på tarmslimhinnen. Adenomene kan utvikle seg til maligne svulster over flere år. Disse kan imidlertid påvises og fjernes ved coloskopi (tarmkikkertundersøkelse).
  8. Regjeringen har besluttet at det skal innføres nasjonal screening for tarmkreft i Norge. Innføringen av et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft har vært anbefalt fra EU siden starten av 2000-tallet. Tarmkreftscreening blir det tredje nasjonale screeningprogrammet i Norge, men det første som inkluderer både kvinner og menn. Forslaget om et populasjonsbasert screeningprogram er basert på kunnskapsgrunnlag fra forskning, erfaringer fra pilotprogrammet som har pågått i Helse Sør-Øst siden 2012, helseøkonomiske analyser og etiske vurderinger. På sikt skal screening tilbys alle 55-åringer i landet, og de første invitasjonene til det norske screeningprogrammet skal sendes ut i løpet av 2020 med en gradvis implementering i hele landet (5)(6).

  9. Det finnes flere måter å screene for tarmkreft. Metoden som brukes i Norge når screeningprogrammet starter er en test for usynlig blod i avføringen, kalt "fekal okkult blod test" (FOBT). Dersom det blir funnet blod i avføringen, vil man få tilbud om videre undersøkelse med coloskopi. Dersom det ikke blir funnet blod i avføringen, vil man få tilbud om ny prøve annenhvert år til 65-års alderen.
  10. Tarmkreftscreening gjør det mulig å oppdage kreft og forstadier til tarmkreft før symptomene i det hele tatt oppstår. Tidligere påvisning av forstadier og fjerning av disse ved hjelp av screening med coloskopi kan forbedre prognosen. Screeningprogrammer er også omdiskutert da de representerer både etiske og praktiske utfordringer. Faren for sykeliggjøring av befolkningen, overdiagnostikk og overbehandling er noen av disse.
Tarm med kreft
Svulst i en tarm. Foto: Øystein Horgmo/UiO

Referanser:

1) Cancer in Norway 2018. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. ISSN: 0806-3621. 

2) Marmol I, Sanchez-de-Diego C, Pradilla Dieste A, et al. Colorectal Carcinoma: A General Overview and Future Perspectives in Colorectal Cancer. International journal of molecular sciences 2017;18(1) doi: 10.3390/ijms18010197

3) Santarelli RL, Pierre F, Corpet DE. Processed meat and colorectal cancer: a review of epidemiologic and experimental evidence. Nutr Cancer 2008;60(2):131-44. doi: 10.1080/01635580701684872

4) Fagunwa IO, Loughrey MB, Coleman HG. Alcohol, smoking and the risk of premalignant and malignant colorectal neoplasms. Best practice & research Clinical gastroenterology 2017;31(5):561-68. doi: 10.1016/j.bpg.2017.09.012 

5) Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdragsdokument 2018, Helse Sør-Øst RHF. 

6) Kreftregisteret. Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft 

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: kreft, tykktarmskreft, screening Av Ishita Barua
Publisert 4. feb. 2020 00:10 - Sist endret 17. nov. 2022 09:58
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her