Ny strategi i kreftbehandling: Omprogrammering av kreftceller 

Ved Senter for kreftcelle-reprogrammering, CanCell, forsøker vi å utvikle ny kreftbehandling basert på omprogrammering av kreftceller. CanCell er et Senter for fremragende forskning.

Cellens oppbygning slik den vises i 3D-mikroskop 

Bildet viser en kreftcelle som sender ut utløpere slik det kan sees i 3D-mikroskop.

Til tross for store fremskritt innen kartlegging av genene, behandles de fleste kreftpasienter fremdeles etter de samme prinsipper som for 50 år siden – med kirurgi, stråling og medikamenter som dreper hurtigvoksende celler.

Moderne terapi som kombinerer flere typer behandling har bedret overlevelsen for de fleste kreftformer, men likevel er det slik at kreft er den hyppigste dødsårsak i Norge. Mange pasienter sliter med bivirkninger selv etter vellykket behandling. For å drepe kreftceller uten for stor påvirkning på kroppens normale celler, må vi tenke i nye baner.

Grunnforskning og nye behandlingsformer

Organoide dannet av stamceller
​​​​​​Organoider laget fra stamceller brukes i forskningen.Foto: Viola Lobert

Nye banebrytende ideer kommer som oftest fra grunnforskning. Det nyeste og viktigste tilskuddet til kreftbehandling stammer fra grunnforskning innen immunologi og ble belønnet med Nobelprisen i medisin/fysiologi i 2018  til Tasuko Hondo og James Allison. De fikk prisen for utvikling av et nytt konsept, nemlig immunterapi mot kreft, som aktiverer kroppens eget immunforsvar til å ødelegge kreftceller.

Men selv om immunterapi gir meget god effekt for noen grupper av pasienter, er det så langt bare et mindretall av pasientene som har positiv effekt av slik behandling, og bivirkingene har vist seg å være til dels alvorlige.

Ved Senter for kreftcelle-reprogrammering, CanCell, skal vi utforske en ny strategi: I stedet for å drepe kreftceller ved hjelp av tradisjonell kreftbehandling eller immunterapi, vil vi forsøke å omprogrammere dem så de blir til ufarlige celler. Dersom dette lykkes, vil alvorlige bivirkninger kunne unngås.

 

Hva er et Senter for fremragende forskning (SFF)?

Forskningsrådets fremste verktøy for å fremme grunnforskning i den internasjonale forskningsfronten er SFF-programmet, som omfatter et tjuetalls sentre innen ulike disipliner. De spenner fra jus og musikkvitenskap til teoretisk kjemi, astronomi, geologi og medisin.

Den store fordelen med et SFF er at senteret gis en langsiktig finansiering (5 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år), noe som tillater ambisiøse og ressurskrevende prosjekter.

Hvem er vi i CanCell?

CanCell er et SFF som består av seks forskningsgrupper med ulik ekspertise innen kreftcellers biologi. Senteret, som startet opp i 2018, er formelt tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, UiO. Fire av gruppene (ledet av Harald Stenmark, Jorrit Enserink, Tor Erik Rusten og Jørgen Wesche) holder til på Institutt for kreftforskning ved OUS mens de to resterende gruppene (ledet av Anne Simonsen og Ragnhild Eskeland) har base ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO.

I tillegg til forskningsgruppene har senteret syv assosierte medlemmer med tverrfaglig ekspertise innen klinisk medisin, biostatistikk, bioinformatikk, komparativ medisin og molekylærbiologi. Senteret har også fire verdensledende forskere innen kreftbiologi som gjesteprofessorer. Til sammen har CanCell ca 100 medlemmer.

Ledergruppen i CanCell
Fra venstre: Jørgen Wesche, Anne Simonsen, Jorrit Enserink, Ragnhild Eskeland, Harald Stenmark, Tor Erik Rusten.  Fotograf: Terje Heiestad

Slik arbeider vi

Forskningen i CanCell foregår i tre faser: 

Først vil vi undersøke samspillet mellom ulike prosesser som blir endret ved utvikling av kreft, nemlig stoffskifte, genregulering, signalformidling og membranbiologi.

Deretter vil vi bruke informasjonen fra disse studiene til å identifisere kreftcellers svake punkter, eller «akilleshæler».

Til slutt vil vi bruke genterapi eller medikamenter til å angripe akilleshælene slik at kreftcellene blir omprogrammert til ufarlige celler.

Alt dette er selvsagt mye enklere sagt enn gjort, men nå etter to års drift av CanCell føler vi at vi er på riktig vei! Vi har blant annet avdekket hvordan endringer i samspillet mellom cellens membransystemer og cellens stoffskifte skjer under utvikling av kreft.

Mer enn rene forskningsresultater

Ved siden av våre faglige ambisjoner har vi i CanCell to andre områder som vi prioriterer høyt, nemlig forskerutdanning og forskningsformidling. Vi ønsker å bidra til å utdanne neste generasjons kreftforskere ved å gi opplæring innen de høyeste vitenskapelige og etiske standarder.

Opplæringen skjer i nært samspill med senterets yngre forskere, som har etablert sitt eget forum der de tar opp aktuelle temaer. Senterets yngre forskere er også sterkt involvert i CanCells strategi for formidling, som vil nå ut til et bredere publikum enn dem som selv driver med kreftforskning.

Sosiale medier, blogginnlegg og utstillinger er plattformer for CanCells informasjon til allmennheten, og vi har også etablert et brukerpanel med representanter fra ulike pasientgrupper. I løpet av de nærmeste årene håper vi å oppnå mange interessante resultater som kan formidles til alle som er interessert i kreftforskning.

Lær mer:

Følg CanCell på YouTube

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: kreft, celler Av Harald Stenmark, Jørgen Wesche, Anne Simonsen, Jorrit Enserink, Ragnhild Eskeland, Tor Erik Rusten
Publisert 10. jan. 2020 15:12 - Sist endret 12. okt. 2021 14:38
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her