Persontilpasset kreftbehandling kan hjelpe når standardbehandling svikter

Grundigere undersøkelse av kreftsvulsten kan forlenge overlevelse hos pasienter med spredning av kreft.

Histogrammer fra DNA sekvensering. Hver DNA-base har hver sin farge.

Med ny teknologi kan vi analysere genene i svulstene til hver enkelt pasient. Illustrasjon: Colourbox

Kreft kan oppstå i alle kroppens organer som følge av feil, eller mutasjoner, i cellenes arvemateriale. Arvematerialet, kjent som genene, er cellenes oppskriftsbok for hvordan de skal oppføre seg. Når mutasjoner oppstår, kan de endre karakter og dele seg ukontrollert.

Om ikke disse cellene blir eliminert av immunforsvaret kan de fortrenge friske celler og føre til kreft. I mange tilfeller klarer også kreftcellene å spre seg til andre organer i kroppen.

Spredning gir utfordringer

Kreft er enklest å helbrede så lenge den er lokalisert til ett sted i kroppen. I slike tilfeller kan kirurgi eller strålebehandling, noen ganger med tillegg av cellegiftbehandling, føre til at pasienten i prinsippet blir helt frisk.

Om kreftsykdommen har dukket opp i andre deler av kroppen, såkalt metastatisk sykdom, er den vanskeligere å kurere. I de tilfellene der den ikke kan kureres får pasienten tilbud om behandling som kan lindre symptomer og forlenge levetiden. Vi forsker stadig på nye behandlingsmetoder.

MetAction

I et forskningsprosjekt på Ahus og OUS så vi på 50 kreftpasienter der all tilgjengelig standardbehandling hadde sviktet.

Pasientene som deltok i studien hadde kreft som hadde spredd seg til forskjellige organer. Vi tok vevsprøver av spredningssvulstene, og analyserte dem for et stort antall mutasjoner.

Vi så etter mutasjoner som er kjent i kreftsykdom og der det finnes målrettet medisin.

Alle pasientene ble vurdert og diskutert av et stort tverrfaglig team (se faktaboks) før tilpasset behandling ble bestemt.

Hva fant vi?

  • Vi fant mutasjoner som kan behandles hos 14 av pasientene.
  • Elleve pasienter mottok målrettet medisin og 7 hadde behandlingseffekt.
  • To pasienter oppnådde så god effekt at ingen gjenværende kreftsykdom har blitt funnet. Disse to pasientene gjennomførte et langt behandlingsforløp og går nå i vanlige etterkontroller som kreftfri.

Immunterapi kurerte to

foto av en av pasientene, mannen hennes og en av legene.
Faksimile fra VGs forside 3. april 2018

De to pasientene som ble friske mottok det som kalles immunterapi. Det er en ny type behandling som aktiverer kroppens eget immunforsvar slik at det angriper kreften. Der er da immunsystemet, ikke våre medisiner som dreper kreftcellene.

Immunterapi virker ikke for alle pasienter, men for våre to fant forskerne genetiske mutasjoner som tilsa at de sannsynligvis ville ha effekt. Det viste seg heldigvis å stemme.

Prosjektet har ikke mottatt økonomisk støtte til å inkludere nye pasienter etter 2017. For øyeblikket finnes det ikke studier i Norge der denne gruppen kreftpasienter kan få analysert mutasjonene sine med tanke på målrettet behandling.

 

Fakta om MetAction    

  • En behandlingsstudie i forskningsnettverket ACREDIT (www.acredit.no)

  • Finansiert av Forskningsrådet

  • Gjennomført på Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

  • Ledet av Gunhild Mælandsmo, Anne Hansen Ree (UiO), Kjersti Flatmark (UiO) og Hege Russnes

  • Inkluderte 50 pasienter med metastatisk kreftsykdom som hadde forsøkt all tilgjengelig standardbehandling.

  • Alle pasientene ble grundig diskutert mellom kreftleger, bioinformatikere, patologer, kirurger, radiologer, molekylærbiologer og studiesykepleiere før en eventuell behandlingsbeslutning ble fattet.

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: kreft, persontilpasset medisin, mutasjoner, gener, immunforsvaret Av Sebastian Meltzer, Anne Hansen Ree
Publisert 27. aug. 2019 09:26 - Sist endret 19. okt. 2021 09:49
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her