English version of this page

Elektronmikroskopisk laboratorium

Elektronmikroskopisk laboratorium er en kjernefasilitet ved IMB som tilbyr avanserte transminsjonselektronmikroskopiske (TEM) tjenester. Vår ekspertise baseres på 40 års erfaring med å anvende elektronmikroskopiske teknikker i biomedisinsk forskning.

Bilde til venstre: Post-innstøpt elektronmikroskopisk immunogull cytokjemi på subfornisk organ fra rotte viser akvaporin-4 (AQP4) immunogullmerking (sorte prikker) langs lameller av gliaceller. Bildet til høyre: Elektronmikrografi som viser et hjernekapillær omgitt av glia- og nerveceller i et musehjernesnitt kontrastert med uranylacetat og blycitrat

Venstre: Post-innstøpt elektronmikroskopisk immunogull cytokjemi på subfornisk organ fra rotte viser akvaporin-4 (AQP4) immunogullmerking (sorte prikker) langs lameller av gliaceller (Foto: Erlend Nagelhus, J neuroscience 1997).

Høyre: Elektronmikrografi som viser et hjernekapillær omgitt av glia- og nerveceller i et musehjernesnitt kontrastert med uranylacetat og blycitrat  (Foto: Shreyas B. Rao, 2019)

TEM gir detaljert kunnskap om lokalisering av molekyler, struktur og morfologi i biologisk materiale på nanometer nivå. Vi har lang erfaring med pre- og postinnstøpingsteknikker. God ultrastruktur og kvalitet på immunmerking er vår hovedkompetanse.

Med avanserte teknikker, som immunogullcytokjemi, kan vi lokalisere og kvantifisere molekyler i biologiske prøver. For kvantifisering av gullpartiklene bruker vi en programvare skreddersydd for vårt bruk.

Utstyr

Kjernefasiliteten har to elektronmikroskoper fra FEI Company

  • Tecnai G2 Spirit BioTwin
  • Tecnai 12 BioTwin (upgraded to G2)

Begge er utstyrt med en fullt motorisert datastyrt plattform og et Veleta 2kX2k CCD kamera. Kameraet har iTEM software fra Olympus Soft Imaging Solutions for digitale bilder.

Tilgjengelige specimen-holdere:

  • Standard single tilt holder
  • Double tilt holder
  • Rotation holder
  • Multiple specimen holder
  • Gatan Cryo holder

Tjenester og priser

Bashir Hakim, vår service ingeniør, tilbyr opplæring og assistanse, samt teknisk vedlikehold av mikroskopene.

Vår tekniske ekspertise dekker mange forskjellige teknikker og kan tilpasses individuelle prosjekter. Metodene inkluderer preparering av biologiske prøver i forskjellige resiner, som Lowicryl® HM20, med et nytt automatisert frysesubstitusjonssystem (Leica EM AFS2), og Durcupan.

I tillegg tilbyr vi skjæring av snitt på ultramikrotom, merking med immunogull, analyse og opplæring i metodene.

Se vår prisliste for mer informasjon om service og priser

Våre tjenester er tilgjengelig for forskere ved UiO, OUS, Helse Sør-Øst, eksterne bedrifter og forskergrupper nasjonalt og internasjonalt. 

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider.

Kontakt

Mina Martine Frey

Fasilitetsleder

Mahmood Amiry-Moghaddam

Publisert 24. feb. 2017 11:07 - Sist endret 10. jan. 2022 14:17