English version of this page

Kjernefasilitet for humane pluripotente stamceller

Vi tilbyr tjenester innen fremstilling, karakterisering og differensiering av humane pluripotente stamceller, inkludert fremstilling av induserte pluripotente stamceller fra pasienter til studier av sykdomsmekanismer

Laboratoriearbeid, celledyrkning

Foto: Gunnar Lothe/UiO

Tjenester

Kjernefasilitet for humane pluripotente stamceller tilbyr tjenester til forskere over hele landet i forbindelse med forskning på humane ES og iPS celler. Vi har allerede etablerte humane ES cellelinjer og en stor bank med humane iPS cellelinjer etablert gjennom pågående REK-godkjente prosjekter.

Vi tilbyr reprogrammeringstjenester til forskere som vil etablere og karakterisere nye iPS cellelinjer fra pasienter og friske donorer, for eksempel til in vitro modellering av humane sykdommer.

Vi tilbyr blant annet:

  • reprogrammering av iPS celler fra hudbiopsier
  • karakterisering av hES og hiPS celler deriblant flowcytometriske og immuncytokjemiske analyser
  • opplæring og bistand til dyrkning av hES og hiPS celler
  • strategisk planlegging av reprogrammeringsforsøk og in vitro sykdomsmodellering
  • mykoplasmatesting
  • bruk av laboratorier inkludert et BS2-klassifisert virus laboratorium
  • en helintegrert variabel oksygen celledyrkningsenhet
  • differensiering av utvalgte celletyper fra hES og hiPS celler
  • bruk av diverse utstyr

Plassering

Vi er en del av Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Fysisk plassering er på Institutt for medisinske basalfag (IMB), avdeling for biokjemi, på Domus Medica, Rikshospitalet, Gaustad.

Mer informasjon

For mer informasjon, se våre egne sider (engelsk).

Publisert 9. feb. 2016 11:26 - Sist endret 15. mars 2021 11:51