Livsvitenskap ved fakultetet

Livsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som gir nye og avanserte svar på det gamle spørsmålet om hva liv er og hva aldring og sykdom er.

Fakultetet er vertsskap for satsingen. All forskning ved fakultetet har livsvitenskap som et gjennomgående tema.

Grunnpillarene til fakultetets satsing på livsvitenskap er tverrfaglighet, innovasjon og utdanning.