Livsvitenskap ved fakultetet

Livsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som gir nye og avanserte svar på det gamle spørsmålet om hva liv er og hva aldring og sykdom er.

All forskning ved fakultetet har livsvitenskap som et gjennomgående tema. 

Grunnpilarene til fakultetets satsing på livsvitenskap er tverrfaglighet, innovasjon og utdanning.

Fakultetet er vertskap for satsingen.

Kontakt​​​​​​ Livsvitenskap

Kontakt Det medisinske fakultetet