English version of this page

Scientia Fellows

Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram som gir forskere en unik mulighet til å fremme sin karriere. Mer informasjon finner du på våre engelske nettsider.

banner

Deltagerne i Scientia fellows-programmet har status som Marie Curie-kandidater og får en unik mulighet til å fremme sin forskerkarriere gjennom programmet.

Gjennom Scientia Fellows kan du ...

  • forske i internasjonalt anerkjente forskningsgrupper
  • tilegne deg nye ferdigheter gjennom et opplæringsprogram
  • bygge egne forskningsnettverk
  • lære nye teknikker og metoder
  • bli en mer synlig partner i fremtidige forskningsprosjekter støttet av EU

Delfinansiert av EU

Dette prosjektet har fått støtte fra EUs Horisont 2020 Forsknings- og Innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie Actions. Avtale No 801133

Kontakt:

scientia-fellows@medisin.uio.no

Publisert 3. nov. 2014 15:37 - Sist endret 3. sep. 2021 15:34