English version of this page

Scientia Fellows

Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram som gir forskere en unik mulighet til å fremme sin karriere. Mer informasjon finner du på våre engelske nettsider.

Deltagerne i Scientia fellows-programmet har status som Marie Curie-kandidater og får en unik mulighet til å fremme sin forskerkarriere gjennom programmet.

Gjennom Scientia Fellows kan du ...

  • forske i internasjonalt anerkjente forskningsgrupper
  • tilegne deg nye ferdigheter gjennom et opplæringsprogram
  • bygge egne forskningsnettverk
  • lære nye teknikker og metoder
  • bli en mer synlig partner i fremtidige forskningsprosjekter støttet av EU
Publisert 3. nov. 2014 15:37 - Sist endret 14. mars 2019 13:15