Rapporter 2001

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Medikamentassistert rehabilitering i Norge 1998-2000

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering - Hva vet vi i dag?

Publisert 26. apr. 2011 13:03

Behov for fornyelse? Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultra-rask opioidavrusing (UROD)

Publisert 1. des. 2001 00:00

Ungdom med atferdsvansker - Hvordan går det med dem som 30-åringer?