2015

Publisert 15. juni 2015 12:49

Statusrapporten for 2014 er nå ferdig og kan lastes ned.

Publisert 14. apr. 2015 13:06

Denne rapporten er skrevet av SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten sammenstiller kunnskap om overdosedødsfall som kan tilskrives andre rusmidler enn opioider.

I rapporten, er også andre dødsfall enn overdoser beskrevet, og disse omtales som ”ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall”.

Klikk her for å lese hele rapporten (pdf)