2017

Publisert 7. juni 2017 14:56

Statusrapporten for 2016 er nå ferdig og kan lastes ned.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten 2016 (pdf)

Publisert 5. apr. 2017 09:36

Dette notatet er utarbeidet i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for notatet er helsearbeidere som er i kontakt med brukere av rusmiddel.

Publisert 7. feb. 2017 10:31

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Les hele rapporten her (pdf)