2022

Publisert 2. mars 2022 11:19

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at covid-19 var en pandemi, og Norge stengte ned. En tidligere undersøkelse gjennomført sommeren 2020 blant klinikere i spesialisthelsetjenesten med ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viste at LAR-tiltakene i Norge raskt tilpasset seg i den første fasen av pandemien.