Rapporter 2009

Publisert 26. apr. 2011 13:05

De første LAR-sentrene ble åpnet i Norge 1998 men tilbudet var først landsdekkende i 1999. 2008 var derfor et 10-årsjubileum. Rapporten vil bli sendt til media og brukerorganisasjoner med et optimistisk ønske om at rapporten vil inngå i debatten. Den nasjonale LAR-statistikken blir av samme grunn tatt med i innledningen sammen med en oversikt over ressursbetingelsene. 

Publisert 26. apr. 2011 13:05

Flere mediaoppslag satte sommeren 2008 søkelys på forskning om rusmiddelbruk og rusmiddelbrukere.

Publisert 26. apr. 2011 13:05

Klinikk Motivasjon var et treårig lavterskel behandlingsprosjekt som ble etablert av Rusmiddeletaten i Oslo i 2006. SERAF fikk i 2007 i oppdrag fra Rusmiddeletaten i Oslo kommune å evaluere prosjektet. 

Publisert 26. apr. 2011 13:05

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Norges forskningsråd i mars 2006 bedt om å utarbeide et eget program for rusmiddelforskning. Som en del av programsatsingen ble det utlyst anbud om etablering av et universitetstilknyttet senter for rusmiddelforskning.